Categories Navigation Menu

Aleksandra Jaskólska, MA

Aleksandra Jaskólska, MA
Scientific and technical worker
Section of Non-European Area Studies
a.jaskolska@uw.edu.pl

About

A graduate from Department of Middle East and Far East (2008) and International Relations (2009) at the Faculty of International and Political Studies at the Jagiellonian University. PhD student at the IIR. Involved in the activities of the Centre for Contemporary India Research and Studies IIR UW.

Areas of Expertise and Research Interests

Political System in India, Foreign Policy of India, India’s Economic Policy, International Relations in the Region of South Asia, Civilization and History of South Asia.

Major Publications

  • Czy Made in India zastąpi Made in China?, (w:) Joanna Marszałek-Kawa (red.), Gospodarka a polityka na przykładzie państw azjatyckich, Toruń, wyd. Adam Marszałek, 2011
  • Stosunki australijsko – indyjskie a perspektywa nuklearnej współpracy, „Kwartalnik towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii, nr 4/2011
  • Kobiety, które rządziły i rządzą Indiami, publikacji pokonferencyjna „Kobieta w Azji” (Koło Naukowe Studiów Azjatyckich, SWPS w Warszawie)
  • Facebook
  • Twitter