Categories Navigation Menu

Dr Agnieszka Aleksy-Szucsich

Dr Agnieszka Aleksy-Szucsich
Assistant Professor

About

Ph.D. from the Johns Hopkins University, SAIS (Paul H. Nitze School of Advanced International Studies) in Washington D.C., USA (2006).

Areas of Expertise and Research Interests

International Political Economy, Diversity and Innovation, International Economics, International Finance, Theory of International Relations, Comparative Politics, Conflict Resolution and Negotiation

Teaching

Economics, International Finance, International Financial Markets

Major Publications

  • The Art of International Negotiations (ed.), Żurawia Papers, Issue 14, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warsaw 2009;
  • Economic Benefits of Ethnolinguistic Diversity: Implications for International Political Economy, Cambria Press, Amherst, N.Y. 2008;
  • “Zróżnicowanie etnolingwistyczne jako źródło potencjalnych korzyści ekonomicznych dla krajów” (Ethnolinguistic Diversity as a Source of Potential Economic Benefits for States), in: Edward Haliżak, Roman Kuźniar, Grażyna Michałowska, Stanisław Parzymies, Janusz Symonides, Ryszard Zięba (eds.), Stosunki Międzynarodowe w XXI wieku: Księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwerstytetu Warszawskiego (International Relations in the 21st century. A Jubilee Book to Celebrate the 30th Anniversary of the Institute of International Relations at Warsaw University), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warsaw 2006, pp. 165-177;
  • “Świat według Fukuyamy. Koniec unilateralizmu?”, wywiad z Francisem Fukuyamą (The World According to Fukuyama. The end of unilateralism?, an interview with Francis Fukuyama), Puls Świata, No. 10, 2005, pp. 34-39;
  • “Teoria systemu światowego Immanuela Wallersteina oraz jej znaczenie dla teorii stosunków międzynarodowych” (Immanuel Wallerstein’s World-System Theory and Its Significance for the Theory of International Relations), in: Roman Kuźniar (ed.), Porządek Międzynarodowy u progu XXI wieku (International Order on the Threshold of the 21st Century), University of Warsaw, Warsaw 2005;
  • “Funkcjonalność i dysfunkcjonalność współczesnego systemu handlowego względem potrzeb rozwojowych państw” (Functionality and Dysfunctionality of the Modern Trading System in View of the Developing Countries’ Needs), in: Edward Haliżak (scientific editor), Roman Kuźniar, Janusz Symonides (eds.), Globalizacja, a stosunki międzynarodowe (Globalization and International Relations), Warszawa-Bydgoszcz 2004.

Electronic Publications

  • ‘What is the Context Necessary for Cultural Diversity to Bring Positive Economic Results in Terms of Higher Innovativeness, Creativity and Openness’, EURODIV Paper 40.2007, December 2007, http://www.susdiv.org/uploadfiles/ED2007-040.pdf
  • Facebook
  • Twitter