Categories Navigation Menu

Dr Alicja Curanović

Dr Alicja Curanović
Assistant Professor
Section of History and Theory of International Relations
a.curanovic@uw.edu.pl

About

 

A graduate of the Institute of International Relations, University of Warsaw (MA thesis: The Idea of Slavic Solidarity in the Foreign Policy of the Russian Federation) and the Faculty of Law and Administration within the framework of the College of Interfaculty Individual Studies in Humanities, University of Warsaw (MA thesis: Religious Awareness and the Attitude to Law of Orthodox Christians in the Third Republic of Poland). She holds a Ph.D. degree in Political Science (title of the dissertation: The Religious Factor in the Foreign Policy of the Russian Federation, defended cum laude, September 2009). Research worker at the Institute of International Relations, Faculty of Journalism and Political Studies, University of Warsaw since 2009.

She was awarded the Scholarship for young researchers by the Foundation for Polish Science 2011 and 2012.

In September 2013 she conducted her research at the Harriman Institute, University of Columbia (New York) which she continued at the Center for Russian, East European & Eurasian Studies, Stanford University (September-December 2013) thanks to the Scholarship of the Kosciuszko Foundation. Since January until October 2014 she was a visiting scholar at the Russian State University for Humanities, Moscow (Erasmus Mundus Mobility Program for post-docs).

In 2014 she was awarded the Scholarship of the Minister of Science and Higher Education for Young Outstanding Polish Researchers.

In 2016 she was awarded the Senior Award by the Polish-American Fulbright Commission. As Fulbright visiting scholar she conducted her research in the Davis Center for Russian and Eurasian Studies, Harvard University (2018).

 

Visiting lectures:

 • 2010, University of Ljubljana (Slovenia), Faculty of Political Science
 • 2010, Corvinus University of Budapest (Hungary), Faculty of Social Sciences
 • 2011, University of Bologna (Italy), Faculty of Politics, Institutions and History (Department of Political Science in Forli)
 • 2011, Volga Federal University in Kazan (Russia), Faculty of International Relations and Eastern Studies
 • 2012, Tartu University (Estonia), Eurocollege
 • 2013, Charles University Prague (Czechs), Faculty for Social Studies, Institute of International Relations
 • 2013, Freie Universitaet Berlin (Germany), Otto-Suhr Institute fuer Politikwissenschaft, Osteuropa Institute
 • 2013, McGill University in Montreal, summer courses on Religion and Foreign Policy: Investigating Religious Minorities and Human Rights (on-line)
 • 2013, Harriman Institute, Columbia University (New York, USA)
 • 2013, SAIS, John Hopkins University (Washington, USA)
 • 2013, CREEES, Stanford University (USA
 • 10-17 March 2015, University of Kent (UK), School of Political Science and International Relations
 • 7-11 April 2015, University of Zagreb (Croatia), Faculty of Political Science
 • 4-8 May 2015, University of Vilnius (Lithuania), Faculty of International Relations and Political Science
 • October 2016, Ateneo de Manila University (Philippines), Faculty of Political Science
 • 23-24 April 2017, University of Ostrava (Czechia), Department of Social Geography and Regional Development
 • 22-27 May 2017, University of Vienna (Austria), Faculty of Political Science
 • 28 May-5 June 2017, European University of Tirana (Albania), Faculty of Social Science
 • 6-20 September 2017, Perm State National Research University (Russia), The Center for Comparative History and Political Studies (CCHPS)
 • 17 April 2018, University of Pittsburgh (USA), Center for Russian and East European Studies
 • 23 April 2018, University of Pennsylvania (USA), Russian and East European Studies Department and the Foreign Policy Research Institute
 • 11 May 2018, Harvard University (USA), Davis Center for Russian and Eurasian Studies

 

 

Research Stays:

 • 2007, MGIMO, Moscow
 • 2010, Russian Far East: Blagoveshchensk-Birrobidjan-Khabarovsk-Vladivostok
 • 2013, Harriman Institute, Columbia University, New York
 • 2013, Center for Russian, East European & Eurasian Studies (CREEES), Stanford University (USA)
 • 2014, Russian State University for the Humanities, Moscow
 • 2016, Ateneo de Manila University (Philippines)
 • 2017,  The Center for Comparative History and Political Studies (CCHPS), Perm State National Research University
 • 2018, Davis Center for Russian and Eurasian Studies, Harvard University

 

 

Areas of Expertise and Research Interests

International relations in the post-Soviet area; Russian foreign policy; Religious factor in international relations; Perception, identity and image in politics; International relations in Central Europe and the Balkans; Religious issues in the post-Soviet area and the Balkans

Teaching

– International Political Relations (in English and Polish),

– International Negotiations (in Polish),

– International Relations in Central Europe (in English),

– Poland’s Foreign Policy (in Polish),

– Contemporary Political Systems (in English),

– Comparative Politics (in English),

– Introduction to International Relations (in Polish),

– Sociology of International Relations (in English and Polish)

– Contemporary Russia (in Polish, together with dr Szymon Kardaś)

Seminar Themes

 

The following topics are discussed during seminary: Russia’s foreign policy, international relations in the post-soviet area, post-soviet syndrome, self-identification process and national identity, religious and culture factor in international relations, soft power, political psychology, international relations in the region of Central Europe and Balkans.

Major Publications

Books:

-(Monograph) Prezydent on-line. Wizerunek głowy państwa w odbiorze społecznym w przestrzeni poradzieckiej. Kazus Rosji na tle wybranych państw WNP (President on-line. The Image of the Head of State as Seen by Societies in the post-Soviet area. The Case of Russia Compared with the Selected Former Soviet Republics), Warszawa (Rambler) 2016.

– (Monograph) The Religious Factor in Russia’s Foreign Policy, London-New York (Routledge) 2012. [this is the improved and broadened version of the Polish Czynnik religijny w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej]

– (Monograph, with Sz. Kardaś) Rosja w WikiLeaks (Russia in WikiLeaks), Scholar, Warszawa 2011.

– (Monograph) Czynnik religijny w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej (Religious Factor in Foreign Policy of Russian federation), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.

 

Chapters

– (Chapter in Polish) (Anty)rewolucyjny rys rosyjskiego mesjanizmu [(Anti)revolutionary dimension of Russian messianism], in: Bieleń, Stanisław [ed.], Rewolucja w myśli i praktyce politycznej [Revolution in the Political Thinking and Practise], Warszawa (ASPRA-JR) 2018.

– (Chapter in Polish) Strzegąc ojczystych rubieży: Rosyjska Cerkiew Prawosławna na Kaukazie Północnym [Defending Homeland’s Frontiers: The Russian Orthodox Church in Northern Caucasus], in: Bodio, Tadeusz [ed.], Kaukaz Północny: religie, polityka, elity i bezpieczeństwo [Northern Caucasus: religions, politics, elites and security], Warszawa (ASPRA-JR) 2017.

-(Chapter in English) Religion and human rights in Russia’s foreign policy, w: Lettinga, Doutje, van Troost, Lars [red.], Shifting Power and Human Rights Diplomacy, Strategic Studies Series, Amnesty International Netherlands, March 2017.

– (Chapter in Russian) Тяжелое бремя «синдрома измены»: фактор восприятия в польско-российских отношениях после 1991 г (The Heavy Burden of the ‘Betray Syndrome’: perception in Polish-Russian Relations after 1991), in: Piwowar, Efrim, Pawłowna, Olga eds., Россия и Польша. История общая и разобщения, Аспект Пресс, Moscow 2015.

– (Chapter in Russian) Геополитика религии в польско-российских oтношениях (Geopolitics of Religion in Polish-Russian Relations), in: Bieleń, Stanisław, Skrzypek, Andrzej, Karnauchow, Dmitrij, Pietrowska, Olga eds., Российско-польские отношения в зеркале геополитических концепций (Russian-Polish Relations in the Context of Geopolitics), RISI, Moscow 2015.

– (Chapter) Konstruktywizm (Constructivism), in: Zięba, Ryszard, Bieleń, Stanisław, Zając, Justyna [eds.], Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych (Theories of International Relations), Wydawnictwo WDiNP, Warszawa 2015.

– (Chapter) Kontrolowana “zemsta Boga”: znaki szczególne poradzieckiego systemu wyznaniowego (The Managed Revenge of God: Characteristics Features of the Post-Soviet Relgious Model), in: Stępniewski, Tomasz [ed.], Religia i polityka na obszarze Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej (Religion and Politics in Eastern Europe, Caucasus and Central Asia), KUL, Lublin 2013.

– (Chapter) Religie, kościoły i konflikty międzywyznaniowe w regionie Kaukazu (Religions, Churches and Interfaith Conflicts in Caucasus), in: Korzeniowski, Mariusz, Tarasiuk, Dariusz, Latawiec, Krzysztof [eds.], Wprowadzenie do Studiów Wschodnioeuropejskich. Tom 4. Armenia, Azerbejdżan, Gruzja – przeszłość i teraźniejszość (Introduction to East-European Studies. Vol. 4. Arminia, Azerbajian, Georgia – Past and Present) Lublin 2013.

– (Chapter) Aktywność Rosji w globalnym dialogu międzycywilizacyjnym (Russia’s Activity in the Global Intercivilisational Dialogue), in: Bieleń, Stanisław ed., Rosja w procesach globalizacji (Russia in Global Processes), Warszawa (ASPRA-JR) 2013.

– (Chapter) Geopolityka religii w stosunkach polsko-rosyjskich (Geopolitics and religion in Polish-Russian Relations), in: Bieleń, Stanisław, Skrzypek, Andrzej [eds.], Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskich (Geopolitics in Polish-Russian Relations), Warszawa (ASPRA-JR) 2012.

– (Chapter) Wpływ religii na ekonomiczny wymiar polityki Rosji (Russian Orthodox Church approach on business and economy), in: Solarz, Anna M., Schreiber, Hanna eds., Religia w stosunkach międzynarodowych (Religion in International Relations), Warsaw (WUW) 2012.

– (Chapter): Wizerunek Rosji w ONZ (The Image of Russia at the UN), in: Bieleń, Stanisław ed., Międzynarodowe wizerunki Rosji (The International Images of Russia), Warszawa (ASPRA-JR) 2011.

– (Chapter): Współpraca z Mołdową (The Cooperation with Moldova), in: Szeptycki, Andrzej ed., Między sąsiedztwem a integracją. Założenia, funkcjonowanie i perspektywy Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej (Between Neighbourhood and Integration. Principles, Functioning and Perspectives of the Eastern Partnership of the European Union), Warszawa (Elipsa) 2011.

– (Chapter) Geopolityczne lęki w procesie samoidentyfikacji Rosji po 1991 r. (Geopolitical fears in the self-identification process of the Russian Federation), in: T. Kapuśniak ed., Federacja Rosyjska – Wspólnota Niepodległych Państw. Tom 2 (The Russian Federation – the Commonwealth of Independent States. Vol 2), Instytut Europy Środkowo-Wschodniej – Wydawnictwo KUL, Lublin-Warszawa 2011.

–  (Chapter) Elity władzy krajów WNP wobec rosyjskiej koncepcji cywilizacji eurazjatyckiej (Attitude of elites in former Soviet republics towards Russian concept of Eurasian civilization), in: T. Bodio  ed., Przywództwo i elity polityczne w krajach WNP (Leadership and political elites in CIS countries), Warszawa 2010.

– (Chapter) Dyplomacja konfesyjna Federacji Rosyjskiej (Religious Diplomacy of the Russian Federation), [w:] A. Dudek, R. Mazur, Rosja. Między imperium a mocarstwem nowoczesnym (Russia. Between Empire and Modern Power), Toruń (Wydawnictwo Adam Marszałek) 2010.

– (Chapter) Czynnik religijny w procesie rosyjskiej transformacji po 1991 roku (Religious Factor in the Process of Russian Transformation after 1991), in: A. Stępień-Kuczyńska, M. Potz ed.,  Dwie dekady transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej 1989-2009 (in print, due Spring 2011)

– (Chapter) Polityka Rosji wobec Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej (General traits of Russia’s Politics towards Asia, Africa and Latin America), in: Bieleń, Stanisław, Raś, Maciej ed., Polityka zagraniczna Rosji (Foreign Policy of Russia), Warszawa (Difin) 2008.

– (Chapter) Rosyjsko-kaukaskie sąsiedztwo w kontekście stosunków międzywyznaniowych (Russian-Caucasian Neighbourhood in the Context of Interfaith Relations),in: Paweł Olszewski, Kazimierz Borkowski ed., Kaukaz w stosunkach międzynarodowych. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość (Caucasus in international relations: Past, present and future), Piotrków Trybunalski (Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie) 2008.

 

 

Articles:

-(in Polish) Symboliczna potęga Rosji w XXI wieku (Symbolic power of Russia in XXI century), „Stosunki Międzynarodowe-International Relations” 2016, vol. 52, No. 4.

– (in Russian) «Между sacrum и profanum»: миссия во внешней политике государств в начале XXI века (Between Sacrum and Profanum: Mission in Foreign Policy in XXI Century), in: “Святитель Иннокентий (Вениаминов) в судьбах Якутии”. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 145-летию учреждения Якутской епархии, Якутск: Издательский центр Якутской и Ленской епархии, 2015.

– Weaknesses of the Post-Soviet Religious Model: The Kremlin and “Traditional” Religions in face of Interethnic Tensions in Russia, “Politics and Religion, A Journal of the Religion and Politics Section of APSA” 2014, vol. 7. No. 4.

Immigration in Russland – der wankende Turm zu Babel, “Religion und Gesellschaft in Ost und West” 2014, vol. 42, No. 2.

The Post-Soviet Religious Model: Reflections on Relations between the State and Religious Institutions in the CIS Area, “Religion, State and Society” 2013, vol. 41, No. 3.

Religion in Russia’s Foreign Policy, “New Eastern Policy” 2013, vol. 8, No. 3.

– Why don’t Russians fear Chinese? The Chinese Factor in the Self-Identification Process of Russia, “Nationalities Papers”, 2012, vol. 40, nr. 2.

– Vojna prihaja na krilih, odhaja pa peš: Refleksja w dwadzieścia lat po rozpadzie Jugosławii (’Vojna prihaja na krilih, odhaja pa peš’: Reflections on the fall of Yugoslavia 20 years later), „Rocznik Strategiczny” 2010/2011, vol. 16.

– (in Russian) Китайский фактор в процессе самоопределения Российской Федерации (The Chinese Factor in the Process of the Self-Identification of the Russian Federation), ред. В. И. Пятак, „Гуманизм: история, современность, перспективы. Сборник материалов международной научно-практической конференции в Биробиджане в 2010 г.”, Издательство ДВГСГА, Биробиджан 2010.

– Religia jako czynnik soft power Federacji Rosyjskiej (Religion as a factor of Russian soft power), [w:] B. Bednarczyk, Z. Paska, P. Stawiński, Religia a współczesne stosunki międzynarodowe (Religion in international relations), Kraków (Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze – Oficyna Wydawnicza AFM) 2010.

– Dyplomacja konfesyjna Federacji Rosyjskiej (Religious Diplomacy of the Russian Federation), [w:] A. Dudek, R. Mazur, Rosja. Między imperium a mocarstwem nowoczesnym, Toruń (Wydawnictwo Adam Marszałek) 2010.

– (in Russian ) Религиозный фактор в польско-российских отношениях после 1991 г.(The Religious Factor in Polish-Russian Relations after 1991), ред. О. Л. Церпицкая, „Религия в современной системе международных отношений. Материалы международных научно-практических конференций в Санкт-Петербургском государственном университете 2008 и 2009 годов”, Издательство Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт Петербург 2010.

– (in Russian) Межрелигиозный диалог в Боснии и Герцеговине в контексте вопроса тождества страны (The Interfatih Dialogue in Bosnia and Hercegovina in the Context of the Country’s Identity), ред. О. Л. Церпицкая, „Религия в современной системе международных отношений. Материалы международных научно-практических конференций в Санкт-Петербургском государственном университете 2008 и 2009 годов”, Издательство Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт Петербург 2010.

– (in English) Relations between the Orthodox Church and Islam in the Russian Federation, “Journal of Church and State” 2010, vol. 52, No. 3.

– Idea solidarności słowiańskiej we współczesnej polityce państw bałkańskich (Idea of Slavic Solidarity in the contemporary politics of Balkan States),„Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2009, vol. 7, cz. 2.

– (in English) Sacrum within Profanum. The Religious Factor in Russian Foreign Policy, “Contemporary European Studies” (special issue published 1 October 2009).

– Religia w myśli politycznej i aktywności międzynarodowej Federacji Rosyjskiej (Religion in Political Thought and International Activity of the Russian Federation), „Stosunki Międzynarodowe-International Relations” 2009, vol. 40, nr 3-4.

– Czynnik religijny w rosyjskiej polityce wobec państw muzułmańskich (The Religious Factor in the Russia’s Policy towards Muslim States), „Stosunki Międzynarodowe-International Relations” 2009, vol. 39, nr 1-2.

– (in English) The Attitude of the Moscow Patriarchate towards Other Orthodox Churches, “Religion, State & Society” 2007, vol. 35, nr 4.

– Rosyjska Cerkiew Prawosławna wobec działalności innych związków wyznaniowych (The Russian Orthodox Church towards Activity of Other Religious Institutions), „Stosunki Międzynarodowe-International Relations” 2007, nr 1-2.

– Czynnik religijny w bałkańskiej polityce Serbii (The Religious Factor in the Balkan Politics of Serbia), „Stosunki Międzynarodowe-International Relations” 2006, nr 3-4.

– Mustaqillik w cieniu Andiżanu. 14 lat niepodległości Uzbekistanu (Mustaqilick in the shadow of Andijan, 14 years of Uzbekistan’s Independence), „Więź” 2006, nr 1.

– Idea solidarności słowiańskiej w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej (The Idea of Slavic Solidarity in teh Foreign Policy of the Russian Federation), „Polityka Wschodnia” 2005, nr 1-2.

 

Articles on-line:

Russia’s Political Orthodoxy, dla the Canadian International Council, forum opencanada.org, 30.10. 2013, URL: http://opencanada.org/features/the-think-tank/essays/russias-political-orthodoxy/

 

Reports & Analysis:

Vladimir Putin On-Air. The Russian Leader’s Image through the Lens of Pryamaya Liniya (Direct Line) (2001-2017), “Aleksanteri Papers” 2018, No. 1.

– The Guardians of Traditional Values. Russia and the Russian Orthodox Church in the Quest for Status, “Transatlantic Academy Paper Series” 2015, No.1.

The Religious Diplomacy of the Russian Federation, “Russie.Nei.Reports” (published by the Institut français des relations internationals), No.12, June 2012.

– Aktywność Federacji Rosyjskiej w regionie Arktyki w kontekście rywalizacji mocarstw (The Activity of the Russian Federation in the Arctic Region in the Context of Great Power Rivalry), Prace Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, vol. 17., Lublin 2010.

– Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej w okresie prezydentury Władimira
Putina. Próba bilansu (Foreign Policy of the Russian Federation during Vladimir Putin’s Presidency), with Szymon Kardaś, Radek Alf (co-authors), „Żurawia Papers” 2008, vol. 12.

 

Reviews:

– review of the book by Anastasia W. Mitrofanova „The Politization of Russian Orthodoxy. Actors and Ideas”, in „Stosunki Międzynarodowe-International Relations” 2006, nr 3-4.

– review of the book by Tomasz Kapuśniak, Krzysztof Federowicz, Michał Gołoś ed., „Białoruś, Mołdawia i Ukraina wobec wyzwań współczesnego świata” (Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie, Lublin 2009), in „Stosunki Międzynarodowe-International Relations” 2010, nr 1-2.

– review of the book by John Besemeres “A Difficult Neighbourhood. Essays on Russia and East-Central Europe since World War II”, Australian National University Press 2016, in “Transcultural Studies” 2018, vol. 14, No. 1.

 

Conference papers

– When Simple Tasks are not Enough: Mission in Contemporary Russia’s Politics presented at the international conference Culture and Russian Society organized by the Aleksanteri Institute, University of Helsinki, Helsinki, 21-23 October 2015.

–      Venturing Beyond ‘Russkij Mir’: the Russian Orthodox Church’s Role in Building Russia’s Symbolic Capital presented at the international conference Politics and Religion in Orthodox Countries organized by The Centre of Transformation Research (ZTF), Otto von Guericke University (Magdeburg), Magdeburg, 6-8 October 2015.

– Symboliczna potęga Rosji w XXI wieku (Symbolic Power of Russian in XXI Century) presented at III Congress of Polish Political Science Odsłony Polityki organized by Jagiellonian University, Cracow 22-24 September 2015.

–      Vladimir Putin is Back on Air, Again! The Annual President’s Conversation with a Nation as a New Ritual of Power in Russia, presented at the international conference The Anatomy of Political Bodies, organized by the University of Warsaw, Warsaw, 18 April 2015.

–     Values are Back? The Conservative Turn in Russia’s Foreign Policy, presented at the international conference Russia: Identities and Foreign Policy, organized by the University of West Bohemia, Pilsen, 16-17 April 2015.

– The Guardians of Traditional Values: Russia and the Russian Orthodox Church Striving for Recognition, presented at the international seminar Orthodox Christianity and Foreign Policy organized by the Transatlantic Academy and German Marshall Fund, Bucharest, 29 October 2014.

– A Dead-End Street? Cooperation of the Kremlin and the ROC in face of Migration Challenges, presented at the annual international conference Restructing State and Society in Russia at the Aleksanteri Institute, University of Helsinki, Helsinki, 22-24 October 2014.

– (in Russian) A Factor of self-Identification or an Instrument? Interfaith Dialogue in Russia’s Politics (Фактор самоопределения или инструмент? Межцивилизационный диалог в политике Российской Федерации) presented at the international conference Метаморфозы культуры на рубеже тысячелетий: Пространство диалога organized by the State University of Novosibirsk, 16-17 May 2014.

– Can Religion be a Factor of Change? In Search of the Arab Spring Symptom in Modern Russia, presented at the annual conference of The Association for Slavic, East European and Eurasian Studies (ASEEES), 21-24.11.2013, Boston (USA).

– “Neither Tsar nor Gensek: the Image of Political Leader in the Russian Federation. The Case of Telemost (2001-2011)”, presented at the international conference “Still Postsocialism? Cultural Memory and Social Transformations”, organized by the Institute for Comparative Studies of Modernity, Center for Cultural Studies of Postsocialism, Kazan (Volga Region) Federal University (19-20.04.2013).

– The Postsoviet Religious Model: Reflections on State-Church Relations in the CIS Area presented at international workshop “Religion, Politics and Policy-making in Russia: Domestic and International Dimensions”, Center for EU-Russia Studies (CEURUS), University of Tartu, Estonia (6-7.06.2012).

– Controlled Resacralisation? The Religious Factor in the Policy of the Russian Federation presented at BASEES Annual Conference, Cambridge, UK, (31.03-2.04.2012)Czynnik religijny w procesie rosyjskiej transformacji po 1991 roku (The religious factor in the process of Russian transition), in: Stępień-Kuczyńska, Alicja, Potz, Maciej, Słowikowski, Michał ed., Na gruzach Imperium: demokratyczna modernizacja w państwach regionu Europy Środkowej i Wschodniej (On the ruins of Empire: democratic modernization in East and Central European countries), Toruń (Adam Marszałek) 2012.

– The Advantage of Small Size and Common Sense: Slovenia’s Transition, ed. Strovsky Dmitri, Belyaeva, Zhanna, Shirokshina Maria, in: „Russia’s Integration into the World Economy: the New Paradigms of the Economic Culture. Vol. 3”, Yekaterinburg 2011

– Geopolityczne lęki w procesie samoidentyfikacji Rosji po 1991 r. (Geopolitical Fears in the Process of Russia’s Self-Identification after 1991), presented at the conference Wspólnota Niepodległych Państw: fragmegracja – bezpieczeństwo – konflikty etniczne (The CIS: fragmegration-security-ethnic conflicts), organized by The Institute of Central-Eastern Europe of Lublin and the Catholic University of Lublin (Lublin, October 2010).

–  Czynnik religijny w polityce rosyjskiej: aspekt ekonomiczny (The Religious Factor in the Russian Policy: economical aspect), presented at the conference „Czynnik religijny w stosunkach międzynarodowych”(The Religious Factor in International Relations), organized by the Institute of International Relations of University of Warsaw (Nysa, June 2010).

– (in English) Eastern Policy of the UE: Polish Vision, paper presented at conference “Membership in EU and NATO: Lessons for Bulgaria”, organized by Bulgarian European Community Studies Association, Sofia (Bulgaria), May 2007.

 

 

Conferences (as coordinator or participant):

(panel coordinator (Labour Market in XXI Century) and co-organizer) UNICA Student conferece: Let’s Win Europe: Chances and Challenges for Young People, (September 2008, Warszawa), organized by the UNICA (Association of Univeristies from capitals of Europe)

– (participant) „Region Azji Centralnej jako obszar wpływów międzynarodowych” (Region of Central Asia as a sphere of international influence) , organized by the Department of Political Sciences of Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (May 2006).

– (participant) „Europa +/- 50”, organized by Robert Schuman Foundation (Warsaw, March 2007).

– (lecturer) „Wasze Bałkany – Nasze Bałkany. Konfrontacja poglądów na Słowiańszczyznę Południową” (Your Balkans – Our Balkans. Exchanging views on South Slavdom), organized by the Separtment for Slavic languages, University of Gdansk, (Gdansk, May 2007).

– (participant) Italian-Russian Workshop Politics, Culture and Religion in the Post-secular World, organised by the Faculty of Politics, Institutions and History of the University of Bologna and the Univeristy of Rome Tor Vergata, Faenza May 12-13, 2011.

– (organizer) international seminar Caucasus and Central Asia: Domestic Challenges and Foreign Impacts, 23 November 2013, Warsaw (Poland).

– (organizer) international seminar The Ukrainian Crisis and the Nexus of Security and Politics in Central and Eastern Europe, 2 September 2014, Warsaw (Poland).

 • Facebook
 • Twitter