Categories Navigation Menu

Dr Anita Oberda-Monkiewicz

Dr Anita Oberda-Monkiewicz
Assistant Professor
Section of Non-European Area Studies
aoberda@uw.edu.pl

About

A graduate of the Institute of International Relations, Universiyty of Warsaw (2003). Ph.D. in Political Science (2007). Assistant Professor at the Institute of International Relations, University of Warsaw.

Areas of Expertise and Research Interests

International relations in the Western Hemisphere, Latin America, foreign policy of Andean states, inter-American relations, development of narcobusiness in Latin America, US policy towards Latin America

Teaching

Political Geography; Economic Geography; Polish Foreign Policy Towards Asia, Africa and Latin America; Demography; Inter-American System; US Policy Towards Latin America After the Cold War; Brasil in International Relations

Seminar Themes

Latin America in the modern world. Inter-American relations (past and present). Inter-American system. The USA and Latin America. Political and economic integration in the Western Hemisphere. Security issues in the Western Hemisphere. Relations between Poland and Latin American countries. Policy of Andean states. Civil war in Colombia. Populism in Latin America. Energy cooperation in the Western Hemisphere. War against communism in Latin America. Anti-terrorism crusade in the Western Hemisphere. US immigration policy. Drug policy of the United States and Latin American countries. The problem of development disparities (on the example of Latin America). Latin American revolutions. Conflicts in Latin America. Iberoamerican cooperation.

Major Publications

  • Polityka USA wobec Ameryki Łacińskiej po zimnej wojnie (US Policy Towards Latin America After the Cold War), Warsaw 2009;
  • Ameryka Łacińska – między liberalizmem a populizmem (Latin America – Between Liberalism and Populism), in: Marcin F. Gawrycki (ed.), Ameryka Łacińska wobec wyzwań globalizacji (Latin America – Facing the Challenges of Globalization), Toruń 2006;
  • Determinanty latynoamerykańskiej polityki USA po zimnej wojnie (Determinants of Latin American Policy Pursued by the United States After the Cold War), in: Edward Haliżak, Roman Kuźniar, Grażyna Michałowska, Stanisław Parzymies, Janusz Symonides, Ryszard Zięba (eds.), Stosunki międzynarodowe w XXI wieku. Księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (International Relations in the 21st century. A Jubilee Book to Celebrate the 30th Anniversary of the Institute of International Relations at Warsaw University), Warsaw 2006;
  • Polityka zagraniczna Kolumbii (Foreign Policy of Colombia), in: Marcin F. Gawrycki (ed)., Polityka zagraniczna państw Ameryki Łacińskiej (Foreign Policy of Latin American States), Warsaw 2006;
  • Stosunki kubańsko-afrykańskie po zimnej wojnie – redefinicja celów i form zaangażowania (Afro-Cuban Relations After the Cold War – Redefinition of Goals and Forms of Engagement), in: Marcin, F. Gawrycki, Wiesław Lizak (eds.), Kuba i Afryka. Sojusz dla rewolucji (Cuba and Africa. An Alliance for the Revolution), Warsaw 2006;
  • Współpraca Stanów Zjednoczonych i Kolumbii w zwalczaniu produkcji i handlu narkotykami (Cooperation of the United States and Colombia to Fight Drug Production and Trafficking), “Ameryka Łacińska” 2004, No. 1 (43); download
  • Meksyk-Chiny: współpraca i rywalizacja. Rozwój stosunków polityczno-gospodarczych (Mexico-China: Cooperation and Rivalry. Development of Politico-Economic Relations), in: Gawrycki, M. F. (ed.), Ameryka Łacińska w regionie Azji i Pacyfiku (Latin America in the Asia-Pacific Region), Toruń 2007
  • Facebook
  • Twitter