Categories Navigation Menu

Dr Jakub Zajączkowski

Dr Jakub Zajączkowski
Assistant Professor
Section of Non-European Area Studies
j.zajaczkowski@uw.edu.pl; kubazaj@hot.pl

About

A graduate of the Institute of International Relations, University of Warsaw (2002). Ph.D. in Political Science (2007). Assistant Professor at the Institute of International Relations since 2008. LLP Erasmus Programme Coordinator at the Institute. Chairperson of the Centre for Contemporary India Research and Studies.

Scholarship-holder at the School of International Studies at Jawaharlal Nehru University in New Delhi (2009) and at Indiana University, Bloomington (2009), Peking University (2010), Tribhuvan University (2010), 2011 fellowship at the Centre for Global Governance Studies, Katholieke Universiteit Leuven.

2011 – Special Award (Fellowship) of Ministry of higher Education and Science for the best Young Scholars;  The Foundation for Polish Science scholarship-holder (2007 and 2008) and in 2009 (the KWERENDA Programme).

Dr Jakub Zajączkowski received the Awards of the Rector of Warsaw University for his monographic work India in International Relations and chairing the Centre for Contemporary India Research and Studies, EU funded project (2008 and 2009). Laureate of the 1st Award in the Minister of Foreign Affairs competition for the best MA thesis in contemporary international relations (2003).

Since 2012 coordinator (from Institute) in the project: India-EU Joint House for Science and Innovation (7 Framework Programme of EU; since 2011 – president of European Association of India Study Centres Since 2009, Member of the Scientific Council of the European University Center at Peking University) and since 2008, Member of: Europe-China Academic Network, the Asia-Europe Human Security Network, the India-EU Study Centres Programme; since 2009-2011: academic coordinator of 4 Erasmus Mundus Action 2 projects at the University of Warsaw: EMECW Lot 11, EMECW Lot 14, EMEA Lot 11, EMEA Lot 12

He has lectured at numerous foreign universities, inter alia, at the Institute of Political Science in Paris, the Institute of Political Science at University of Oxford, University of Calcutta, Jawaharlal Nehru University, University of Salzburg, the Department of Political Science and International Relations at Charles University in Prague, the Institute of Political Science in Lyon, the University of Swansea, the University of Madrid (Autonoma) and the University of Heidelberg.

Participant of numerous international conferences, including those organized by the University of Florence (2007 and 2009) and the University of Western Australia in Perth (2009), University of Oxford (2011), Manipal University (2011), Fudan University (2011), University of Heidelberg (2010, 2011), University of Mumbai (2012), Indian Council of World Affairs, New Delhi (2011)

Areas of Expertise and Research Interests

Issues concerning developing countries (political and economic aspects), security in the Asia-Pacific region, international relations in South and South-East Asia, foreign and security policy of India, economic policy of India and China, regionalism and globalism, economic integration of developing countries, the European Union – especially its foreign and security policy, relations between the EU and developing countries

Teaching

Developing Countries in International Relations, Regional Security System in the Asia-Pacific Region, Foreign Policy of India, Political Economy of India, Methodology of India Business and Politics Studies, Liberal and Illiberal Democracy in Asia, India’s and China’s Foreign Policy, Globalism and Regionalism in International Relations, Political Geography.

Seminar Themes

 

International relations in the Asia-Pacific region, issues concerning developing countries (political and economic aspects), security in the Asia-Pacific region, political and socio-economic issues in the region of South and South-East Asia, foreign and security policy of India and Pakistan, economic policy of India and China, regionalism and globalism, economic integration in Asia, Africa and Latin America, relations between the EU and developing countries.

Major Publications

 

Books:

 •  Azja Południowa i Azja Wschodnia w stosunkach międzynarodowych. Społeczeństwo, gospodarka, polityka.[South Asia and East Asia In International Relations. Society-Economics-Politics], (co-editor with Justyna Nakonieczna), University of Warsaw Publishing House, 2011
 • Strategiczny trójkąt Rosja-Chiny-Indie: szanse i wyzwania w XXI (Strategic Triangle Russia-China-India) in:  T. Kapuśniak, Dominik Mierzejewski, Jakub Zajączkowski, Lublin 2009
 • Indie w stosunkach międzynarodowych (India in International Relations), Scholar Publishing House, Warsaw 2008
 • Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych. Wymiar polityczny (The European Union in International Relations. Political Dimension), ASPRA-Jr Publishing House, Warsaw 2006

Articles:

 • Polish Foreign Policy in the Asia-Pacific region in the early 21st Century, (in) Kamil zajaczkowski, Artur Adamczyk (eds), Poland in the European Union: Adjustment and Modernisation. Lessons for Ukraine, Warsaw-Lviv 2012
 • Migration Flows in South Asia: Social and Economic Dimensions, (in) Antonio Marquina (ed.), Perspectives on Migration Flows in Asia and Europe, Singapore, ASEF, 2011;
 • Regionalizm w Azji Południowej – od rywalizacji do współpracy?, (Regionalism in South Asia – from competition to cooperation) (in) J. Nakonieczna, J. Zajączkowski (eds.), Azja Południowa i Azja Wschodnia w stosunkach międzynarodowych. Bezpieczeństwo-gospodarka-cywilizacja, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2011 [South Asia and East Asia In International Relations.Society-Economics-Politics], (co-editor with Justyna Nakonieczna), University of Warsaw Publishing House, 2011;
 • Czynnik amerykański w indyjskiej strategii międzynarodowej u progu XXI wieku – w kierunku strategicznego partnerstwa?, (American factor in India’s international strategy at the turn of XXI century – towards strategic partnership) (in)J. Nakonieczna, J. Zajączkowski (eds.), Azja Południowa i Azja Wschodnia…., idem.
 • Polityka zagraniczna Indii po zakończeniu zimnej wojny, (w:) T. Łoś-Nowak (red.), Polityka zagraniczna. Aktorzy-Potencjały-Strategie, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 2011.
 • Nowe rynki, nowe mocarstwa?, (w:) R. Kuźniar (red.), Kryzys a pozycja międzynarodowa Zachodu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011.
 • Liga Narodów – indyjska perspektywa: od postkolonializmu do liberalizmu? (The Leguage of Nations – Indian perspectives: from postcolonialism to liberalism?) (in) M.F. Gawrycki, A, Bógdał-Brzezińska (eds.), Liga Narodów Wybranych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010
 • Rynki wschodzące wobec kryzysu gospodarki światowej na przykładzie Indii (Emerging markets  towards global economic crisis – case study of India) J. Symonides (red.), Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, Warszawa 2010 , wydawnictwo Scholar.
 • Ideologia Hindutwy i nerwizm w Indyjskiej myśli politycznej, (Ideology of Hindutva and Nehruism In Indian Political Thought) Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2010, nr 1
 • Rola Azji Południowej i Azji Wschodniej w strategii międzynarodowej USA, (The Role of South Asia and East Asia in international strategy of United States) (w) K. K. Kłosiński (red.) Stany Zjednoczone. Obrona hegemonii w XXI wieku, Lublin
 • India: Emerging Power and global economy (in) B.C. Peytowa (ed), Regional Measuring of the Global Economic System, Kijev, 2009 (book published in Russian)
 • “Indyjska wizja państwa w indyjskiej teorii i praktyce politycznej” [The Indian vision of state in Indian political theory and practice], in M. Sułek (ed.), Państwo w stosunkach międzynarodowych [The state in international relations], Warsaw 2009
 • Czynnik ekonomiczny w stosunkach indyjsko-chińskich u progu XXI wieku”, (w:) Kazimierz Kłosiński (red.), Chiny-Indie. Ekonomiczne skutki rozwoju, Lublin 2008
 • Polska polityka zagraniczna w regionie Azji i Pacyfiku u progu XXI wieku, (w:) W. Gizicki, D. Gizicka (red.), Polska i świat wobec wyzwań współczesności. Aspekty polityczne, ekonomiczne i formalno-prawne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008
 • Indie: wschodzące mocarstwo, “Stosunki Międzynarodowe-International Relations” 2008, nr. 3-4
 • The evolution of the EU-India relations at the beginning of the XXI century.
 • The Polish perspective, „Yearbook of Polish European Studies” vol. 10/2006, Warsaw 2007.
 • Socio-economic factors determining India’s position in international relations in the age of globalization, „Asia & Pacific Studies” 2007, no. 4, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
 • Uwarunkowania kulturowo-cywilizacyjne i tożsamościowe mocarstwowości Indii, (w:) E. Haliżak i inni (red.), Stosunki międzynarodowe w XXI wieku. Księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006
 • The Importance of Hindu Nationalism in Shaping India’s post-Cold War Foreign Policy, “Acta Asiatica Varsoviensia” PAN, 2006, no. 19
 • European and India’s Visions of World. Comparative Analysis, “Economic papers” 2008, Szkoła Główna Handlowa, nr1
 • Ewolucja strategii międzynarodowej Indii u progu XXI wieku” w K. Czaplicka (red), Wyzwania międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju, ASPRA-JR, Warsaw 2007/2008
 • Ewolucja i wyzwania systemu politycznego w Indiach na początku XXI wieku. Implikacje dla polityki zagranicznej, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2007, nr 1
 • Znaczenie indyjskich wojsk lotniczych w okresie transformacji polityki bezpieczeństwa Indii na przełomie XX i XXI wieku, (w:), L. Łukaszuk, T. Balcerzak (red.), Lotnictwo współczesne i jego problemy, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2007
 • Wewnętrzne i międzynarodowe uwarunkowania polityki zagranicznej i bezpieczeństwa współczesnych Indii, „Homo Politicus” 2007, nr 1
 • Indyjska polityka nuklearna w okresie transformacji porządku międzynarodowego. Implikacje dla bezpieczeństwa regionalnego i międzynarodowego, „Studia Międzynarodowe” 2007, tom 3, nr 1-4
 • Indie u progu XXI wieku – wschodzące mocarstwo, „Rocznik Strategiczny 2005/06″, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006
 • Ekonomiczny wymiar polityki Kuby wobec Afryki w okresie zimnej wojny, (w:) W. Lizak, M.F. Gawrycki (red.), Kuba i Afryka. Sojusz dla rewolucji, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR i Fundacja Studiów Międzynarodowych, Warszawa 2006
 • Ekonomiczny i polityczny wymiar współpracy Indii z Mercosur, (w:) M.F. Gawrycki (red.), Ameryka Łacińska wobec wyzwań globalizacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006
 • Rola i znaczenie regionu Oceanu Indyjskiego w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Indii po zakończeniu zimnej wojny, (w:) E. Haliżak, W. Lizak, L. Łukaszuk, E. Śliwka (red.), Morze w cywilizacji, kulturze i stosunkach międzynarodowych, Fundacja Studiów Międzynarodowych, Warszawa-Pieniężno 2006
 • Indyjska wizja porządku międzynarodowego po zakończeniu zimnej wojny, (w:) R. Kuźniar (red.), Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005
 • India’s Position in International Relations, „Acta Asiatica Varsoviensia” PAN, 2005, nr 18
 • Wspólna polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej, „Zeszyty Akademii Dyplomatycznej MSZ” 2004
 • Polityczny wymiar stosunków transatlantyckich na przełomie wieków, (w:) G. Rdzanek (red.), Euroatlantycka obronność na rozdrożu, Wydawnictwo Arboretum, Wrocław 2004
 • Co-author: Poland’s Role in the European Union Cooperation with West African Countries, in: Z. Łazowski (ed.), Poland’s Relations with West Africa, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warsaw 2004
 • Facebook
 • Twitter