Categories Navigation Menu

Dr Paula Marcinkowska

Dr Paula Marcinkowska
Assistant Professor
Section of Law and International Institutions

About

A graduate of the Faculty of Law and Administration (Law) at the University of Warsaw (2006) and the Institute of International Relations, Faculty of Journalism and Political Science, University of Warsaw (2006). Ph.D. in Political Science (UW, 2010).

Participant of various international programmes organised i.a. by Vrije Universiteit Brussel (Institute of European Studies), Diplomatische Akademie Wien, Universität Wien, University of St. Andrews,  Universität Bremen, Universitetet i Oslo.

Visiting lecturer i.a. at Universita degli Studi di Milano; Ludwig-Maximilians-Universität (Munich), Universidad de Granada, Sciences Po Lyon, Freie Universität Berlin.

Panelist in numerous international conferences i.a. International Studies Association (in San Francisco, Toronto, New Orleans), World International Studies Committee (Frankfurt am Main, Taipei), European International Studies Association (Warsaw, Barcelona).

Coordinator at the UW of the EU 7th Framework Programme (Marie-Curie projects) – TENSIONS (Post-Soviet Tensions: A Training Programme in Post-Soviet Affairs for Early Career Researchers) 2013-2017.

Representative of the Director of the Institute of International Relations UW for traineeships and contacts with foreign stakeholders.

Areas of Expertise and Research Interests

European integration, EU foreign policy, European Neighbourhood Policy, International public law.

Teaching

European Integration (in Polish and English); International cooperation within the seas, air and outer space.

Major Publications

Book: „Europejska Polityka Sąsiedztwa. Unia Europejska i jej sąsiedzi – wzajemne relacje i wyzwania“ (European Neighbourhood Policy. European Union and its neighbours – relations and challenges), UW Publishing, Warsaw 2011.

Articles:

– “Rola WPZiB w ramach stosunków zewnętrznych UE w kontekście polityki Unii wobec państw sąsiedzkich” (The role of CFSP in the EU external relations in the context of the EU’s policy towards neighbouring countries) , [w:] “Badanie polityki zagranicznej państwa. Wymiar europejski.” (Study of state foreign policy. European dimension.), M. Pietrasik, J. Ciesielska-Klikowska, S. Kosmynka (eds.), Rambler Press, Warszawa 2017.

– „Peacekeeping in the Mediterranean as an ongoing challenge for International Organizations: the EU case“, Studia Europejskie, No. 1 (81) 2017.

– “Russia and the Eastern Partnership”, Studia Wschodnioeuropejskie, No. 5/2016.

– „The scope of influence of the Central and Eastern European Member States of the EU on shaping the EU’s policy towards Russia – the case of Visegrad countries“, Stosunki Międzynarodowe-International Relations, No. 4 (52), 2016.

-„European Neighbourhood Policy. A Polish Perspective”, Journal UNISCI, N.40 (January 2016), Madrid, https://www.ucm.es/unisci/revista-n40

– “The European Union as a Regional Power and Its Potential to Become an Effective Global Player”, Stosunki Międzynarodowe-International Relations, No. 2 (51), 2015.

– „Unia Europejska a państwa postjugosłowiańskie“ (European Union and Post-Yugoslav countries), [in:] Studia Europejskie (The European Studies) No. 2 (74) 2015, Centre for Europe, University of Warsaw.

– „Wschodni wymiar Europejskiej Polityki Sąsiedztwa a budowanie pozycji UE w regionie“ (Eastern dimension of the European Neighbourhood Policy and building of the EU position in the region), [in:] „Unia Europejska jako aktor na scenie globalnej. Razem czy osobno?“ (European Union at the global scene. Together or separately?), B. Góralczyk (ed.), Centre for Europe, University of Warsaw, Warsaw 2014.

– „Mołdawia w Europejskiej Polityce Sąsiedztwa – wyzwania i efekty współpracy“ (Moldova in the European Neighbourhood Policy – challenges and results of cooperation) [in:] „Mołdawia i Unia Europejska – od współpracy do integracji“ (Moldova and the EU – from cooperation to integration), B. Piskorska, M. Kosienkowski (eds.), KUL Publishing&Konrad Adenauer Stiftung, Lublin 2014.

– “Polityka wschodnia Niemiec za rządów Angeli Merkel” (Germany’s Eastern policy in Angela Merkel’s government) [in:] Studia Politica Germanica 2013/1(2), Warszawa 2013; German language version in: Sondernummer 2015 Studia Politica Germanica, Warschau 2015.

– “Przegląd Europejskiej Polityki Sąsiedztwa w dobie zmian politycznych w sąsiedztwie UE po 2010 roku” (Review of the European Neighbourhood Policy in an era of political changes in the EU’s neighborhood after 2010) [in:] Studia Europejskie (The European Studies) No. 1 (65) 2013, Centre for Europe, University of Warsaw.

– „Wpływ sytuacji politycznej na Ukrainie na współpracę z Unią Europejską” (The influence of the political situation in Ukraine on the cooperation with the EU), [in:] “Ukraina po wyborach parlamentarnych 2012: proeuropejska perspektywa?“ (Ukraine after parliamentary elections in 2012: proeuropean perspective?), B. Piskorska (ed.), KUL Publishing, Lublin 2013.

– “Kompetencje regionów europejskich (euroregionów) we współpracy międzynarodowej” (Competences of the European regions (euroregions) in international cooperation), [in:] “Poziomy analizy stosunków międzynarodowych” (Levels of analysis in international relations), vol. II, E. Haliżak, M. Pietraś (eds.), PTSM/Rambler, Warsaw 2013.

-„Ochrona zdrowia w Unii Europejskiej – zapobieganie poważnym chorobom oraz zwalczanie uzależnień od narkotyków“ (Health care in the European Union – serous diseases prevention and combating drug addiction), [in:] „Zdrowie w stosunkach międzynarodowych. Wybrane zagadnienia“ (Health in international relations. Selected issues), A. Solarz, W. Lizak (eds.), UW Publishing, Warsaw 2013.

– „The European Union towards Belarus“ (publication in Russian language) [in:] „The Republic of Belarus between East and West“, J. Tymanowski (ed.), UW Publishing, Warsaw 2012.

– „Republika Federalna Niemiec wobec wschodniego wymiaru Europejskiej Polityki Sąsiedztwa“ (Federal Republic of Germany towards the Eastern dimension of the European Neighbourhood Policy) [in:] Studia Politica Germanica 2012/1 (1), ASPRA-JR, Warszawa 2012.

– „Polska w MOP“ (Poland in International Labour Organisation) [in:] „Udział Polski w organizacjach międzynarodowych“ (Poland in international organizations), S. Parzymies and I. Popiuk-Rysińska (eds.), Wydawnictwo naukowe SCHOLAR, Warszawa 2012.

– „Finansowanie Partnerstwa Wschodniego“ (Financing the Eastern Partnership) [in:] A. Szeptycki (ed.) „Między sąsiedztwem a integracją“ (Between neighbourhood and integration), Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2011.

– co-author of the publication “New architecture for Europe: How to integrate the Eastern EU neighbours without offering a full membership?” [in:] „Europe freer, safer, stronger. Policy Papers“, ed. Radko Hokovsky, European Values – think and action tank, Prague 2008.

  • Facebook
  • Twitter