Categories Navigation Menu

Dr Szymon Kardaś

Dr Szymon Kardaś
Assistant Professor
Section of European Integration
Szymon.kardas ism.uw.edu.pl

About

A graduate of the Institute of International Relations, Faculty of Journalism and Political Science, University of Warsaw (2004) and the Faculty of Law and Administration (2007). Ph.D. in Political Science (with distinction); doctoral dissertation defended in April 2010. Coordinator of the cooperation between the Institute of International Relations, University of Warsaw and the Faculty of International Relations, St. Petersburg State University. Laureate of the Foundation for Polish Science stipend for young scientists (2009).

Areas of Expertise and Research Interests

International relations within the Commonwealth of Independent States (in particular the Central Asian states), substantive law of the European Union (especially economic law), national economic law, selected issues in international public law, legal system of the World Trade Organization

Teaching

International Public Law, International Trade Law, European Trade Law, EU Economic Law

Major Publications

 • Współpraca i rywalizacja Rosji oraz Unii Europejskiej w przestrzeni poradzieckiej (Cooperation and Rivalry between Russia and the European Union in the Post-Soviet Area), in: S. Bieleń, K. Chudoliej (eds.), Stosunki Rosji z Unią Europejską (Russia’s Relations with the European Union), Warsaw 2009, pp. 228-246.
 • jointly with A. Szeptycki, Polityka UE wobec Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Środkowej (The European Union Policy Towards Eastern Europe, Southern Caucasus and Central Asia), in: S. Parzymies (ed.), Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych (Diplomacy or Force? The European Union in International Relations), Warsaw 2009, pp. 238-275.
 • jointly with J. Sapieżko, Unia Europejska/Wspólnota Europejska wobec wybranych organizacji międzynarodowych (The European Union/European Community Towards Selected International Organizations), in: S. Parzymies (ed.), Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych (Diplomacy or Force? The European Union in International Relations), Warsaw 2009, pp. 406-431.
 • Federacja Rosyjska w organizacjach międzynarodowych (The Russian Federation in International Organizations), in: S. Bieleń, M. Raś (eds.), Polityka zagraniczna Rosji (Foreign Policy of Russia), Warsaw 2008, pp. 189-218.
 • jointly with A. Curanović, R. Alf, Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej w okresie prezydentury Władimira Putina. Próba bilansu (Foreign Policy of the Russian Federation during the Presidency of Vladimir Putin. An Attempted Balance), Warsaw 2008.
 • Scientific edition jointly with W. M. Góralskim, The European Union. Origins – Structure – Acquis, Oficyna Wolters Kluwer, Warsaw 2008.
 • jointly with W. M. Góralski, Institutional Concept of the European Union, in: W. M. Góralski, Sz. Kardaś (eds.), The European Union. Origins – Structure – Acquis, Warsaw 2008, pp. 140-164.
 • Assumptions and Directions of EU Institutional Changes in the Light of the Treaty of Lisbon, in: W. M. Góralski, Sz. Kardaś (eds.), The European Union. Origins – Structure – Acquis, Warsaw 2008, pp. 73-93.
 • Środkowoazjatycki wektor polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej za prezydentury Władimira Putina (Central Asian Vector of the Russian Federation’s Foreign Policy under President Vladimir Putin), in: A. Stępień-Kuczyńska, S. Bieleń (eds.), Rosja w okresie prezydentury Władimira Putina (Russia during Vladimir Putin’s Presidency), Łódź-Warszawa-Toruń 2008, pp. 325-347.
 • Koncepcje bezpieczeństwa w polityce zagranicznej państw Azji Centralnej (Security Conceptions in Foreign Policy of the Central Asian States), in: A. Ziętek, B. Bojarczyk (eds.), Region Azji Centralnej jako obszar wpływów międzynarodowych (Central Asia Region as an Area of International Influences), Lublin 2008, pp. 49-59.
 • Spór wokół Górskiego Karabachu. Wybrane aspekty polityczne (Dispute over Nagorno-Karabakh. Selected Political Aspects), in: K. Iwańczuk, T. Kapuśniak (eds.), Region Kaukazu w stosunkach międzynarodowych (The Caucasus Region in International Relations), Lublin 2008, pp. 167-183.
 • Wybrane aspekty prawnomiędzynarodowe sporu wokół Górskiego Karabachu (Selected Aspects of International Law around the Nagorno-Karabakh Dispute), in: P. Olszewski, K. Borkowski (eds.), Kaukaz w stosunkach międzynarodowych. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość (The Caucasus in International Relations. Past, Present, Future), Piotrków Trybunalski 2008, pp. 313-330.
 • Problem uznania państwa w prawie międzynarodowym na przykładzie Republiki Górskiego Karabachu (The problem of State Recognition in International Law on the Example of the Republic of Nagorno-Karabakh), ‘Stosunki Międzynarodowe – International Relations’, No. 1-2, Vol. 35, 2007, pp. 194-209.
 • Szlaki komunikacyjne i transport (Routes and Transport), in: T Bodio (ed.), Turkmenistan. Historia – społeczeństwo – polityka (Turkmenistan. History – Society – Politics), Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warsaw 2005, pp. 534-561.
 • Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej wobec Turkmenistanu (Foreign Policy of the Russian Federation Towards Turkmenistan), in: E. Cziomer, M. Czajkowski (eds.), Polityka Federacji Rosyjskiej wobec obszaru WNP (Policy of the Russian Federation Towards the Commonwealth of Independent States), Kraków 2006, pp. 133-144.
 • Założenia i kierunki zmian ustrojowych Unii Europejskiej w świetle Traktatu konstytucyjnego i projektu „Traktatu reformującego” (Assumptions and Directions of the European Union System Changes in the Light of the Constitutional Treaty and the Draft of the ‘Reform Treaty’), in: W. M. Góralski (ed.), Unia Europejska. Tom I. Geneza-System-Prawo (The European Union. Volume 1. Origins – Structure – Acquis), Warszawa 2007.
 • jointly with J. Sapieżko, Polska w Unii Europejskiej (Poland in the European Union), in: W. M. Góralski (ed.), Unia Europejska. Tom I. Geneza-System-Prawo (The European Union. Volume 1. Origins – Structure – Acquis), Oficyna a Wolters Kluwer business, Warsaw 2007, pp. 116-146.
 • jointly with W. M. Góralski, Koncepcja ustrojowo-systemowa Unii Europejskiej (Constitutional and Political Conception of the European Union System), in: W. M. Góralski (ed.), Unia Europejska. Tom I. Geneza – System – Prawo (The European Union. Volume 1. Origins – Structure – Acquis), Oficyna a Wolters Kluwer business, Warsaw 2007, pp. 183-212.
 • jointly with W. M. Góralski, Tworzenie prawa Unii Europejskiej (Creation of the European Union Law), in: W. M. Góralski (ed.), Unia Europejska. Tom I. Geneza-System-Prawo (The European Union. Volume 1. Origins – Structure – Acquis), Oficyna a Wolters Kluwer business, Warsaw 2007, pp. 302-327.
 • Polska wobec wyzwań i zagrożeń globalnych (Poland in the Face of Global Challenges and Threats), in: S. Bieleń (ed.), Polska w stosunkach międzynarodowych (Poland in International Relations), Warsaw 2007, pp. 219-236.
 • Skorowidz orzeczeń sądów wspólnotowych (Directory of European Community Courts’ Decisions) in: J. Barcz, W. M. Góralski, I. Kolowca, Prawo Unii Europejskiej. Casebook, część I i II (The European Union Law. Casebook, Parts 1 and 2), Warsaw 2006.
 • jointly with T. Bodio Priorytety i determinanty polityki zagranicznej (Priorities and Determinants of Foreign Policy), in: T Bodio (ed.), Turkmenistan. Historia – społeczeństwo – polityka (Turkmenistan. History – Society – Politics), Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warsaw 2005, pp. 648-671.
 • jointly with K. Kozłowski Opozycja polityczna (Political Opposition), in: T Bodio (ed.), Turkmenistan. Historia – społeczeństwo – polityka (Turkmenistan. History – Society – Politics), Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warsaw 2005, pp. 361-385.
 • Facebook
 • Twitter