Categories Navigation Menu

Prevention of Mass Human Rights Violations. International Institutions and Instruments by Agnieszka Bieńczyk-Missala

Prevention of Mass Human Rights Violations. International Institutions and Instruments by Agnieszka Bieńczyk-Missala

The Publishing House SCHOLAR has just published the book: Zapobieganie masowym naruszeniom praw człowieka. Międzynarodowe Instytucje i instrumenty (Prevention of Mass Human Rights Violations. International Institutions and Instruments by Agnieszka Bieńczyk-Missala.

 

More:
http://scholar.com.pl/sklep.php?md=products&id_p=2720

 

  • Facebook
  • Twitter