Categories Navigation Menu

Prof. Dariusz Popławski

Prof. Dariusz Popławski
Professor Ordinarius
Section of European Integration

About

 

Graduated from the Faculty of Journalism and Political Science (1977). Ph.D. in Political Science (1981). D.Litt. in Humanities (1996). Employed at the Institute of International Relations since 1977. The first Chairman of the Foundation for International Relations. In the years 1993-1997, Vice-Director of the Institute of International Relations. Between 1997 and 2002 Member of the Polish Foreign Service, Counsellor at the Embassy of the Republic of Poland in Cologne. Head of the National Security Studies since 2003. Vice-Dean for Academic Research and International Cooperation at the Faculty of Journalism and Political Science. Professor Extraordinarius at the Warsaw School of Social Sciences and Humanities since 2006. University of Warsaw Professor since April 2007.

Areas of Expertise and Research Interests

Security policy of small states, neutrality in international relations, Germany-related issues.

Teaching

Diplomatic and Consular Law, History of Diplomacy, Political Geography of Europe, Diplomatic Protocol.

Seminar Themes

Neutrality in international relations. Foreign policy of small European states. German foreign policy. Polish-German relations. Diplomatic and consular mobility.

Major Publications

 • Szwajcarska polityka bezpieczeństwa (Swiss Security Policy), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warsaw 2007, p. 286;
 • Neutralność a kwestia stosowania siły w stosunkach międzynarodowych (Neutrality and the Question of the Use of Force in International Relations), in: Księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (A Jubilee Book to Celebrate the 30th Anniversary of the Institute of International Relations at Warsaw University), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warsaw 2006, pp. 261-280;
 • Skandynawska postneutralność (Scandinavian Postneutrality), in: E. Haliżak, W. Lizak, L. Łukaszuk, E. Śliwka SVD (eds.), Morze w cywilizacji, kulturze i stosunkach międzynarodowych (Sea in Civilization, Culture and International Relations), Fundacja Studiów Międzynarodowych i Fundacja Misyjno-Charytatywna Księży Werbistów im. Błogosławionego Józefa z Szantungu, Warszawa – Pieniężno 2006, pp. 273-284;
 • Zmierzch neutralności w Europie. Interpretacje (The Twilight of Neutrality in Europe. Interpretations), in: R. Kuźniar (ed.), Porządek Międzynarodowy u progu XXI w. Wizje, koncepcje, paradygmaty (International Order on the Threshold of the 21st Century. Visions, Concepts, Paradigms), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw 2005, pp. 451-468;
 • Neutralność jako podstawa zinstytucjonalizowanej współpracy wielostronnej w Europie (Neutrality as the Basis for Institutionalized Multilateral Cooperation in Europe), in: S. Parzymies, R. Zięba (eds.), Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy międzynarodowej w Europie (The Institutionalization of Multilateral Co-operation in Europe), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warsaw 2004, pp. 86-100;
 • Polityka bezpieczeństwa Szwajcarii po upadku systemu bipolarnego (Security Policy of Switzerland after the Fall of the Bipolar System), Stosunki Międzynarodowe – International Relations, No. 3-4, 2004, pp. 63-80;
 • Szwajcaria a ONZ (Switzerland and the United Nations Organization), in: Integracja europejska. Instytucje, polityka, prawo, Księga pamiątkowa dla uczczenia 65-lecia Profesora Stanisława Parzymiesa (European Integration. Institutions. Politics. Law. A Commemorative Book to Celebrate the 65th Anniversary of Professor Stanisław Parzymies), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warsaw 2003, pp. 411-418; download
 • Państwa mniejsze a demokracja w stosunkach międzynarodowych (Small States and Democracy in International Relations), in: E. Haliżak, D. Popławski (eds.), Demokracja w stosunkach międzynarodowych (Democracy in International Relations), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1997, s. 71-82;
 • Neutralność jako instrument polityki bezpieczeństwa państw (Neutrality as an Instrument of National Security Policy), in: D. B. Bobrow, E. Haliżąk, R. Zięba (eds.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku (National and International Security at the Close of the 20th Century), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warsaw 1997, pp. 145-162
 • Facebook
 • Twitter