Categories Navigation Menu

Prof. Jan Rowiński

Prof. Jan Rowiński
Professor Ordinarius
Section of Non-European Area Studies

About

 

A graduate of the Diplomatic Institute in Beijing (1959). Ph.D. in Humanities (1965). D.Litt. (1987). In the years 1960-1969 and again between 1993 and 2004, employed at the Ministry of Foreign Affairs (Second and First Secretary of the Polish Embassy in Beijing 1965-1968; Counsellor-Minister Plenipotentiary and Deputy Ambassador of the Republic of Poland in the People’s Republic of China 1995-2001). In 1969-1993 and 2004-2007, Research Worker (Assistant Professor, Associate Professor, Professor, Head of the research project) at the Polish Institute of International Affairs. Since 2002, University Teacher (Professor Extraordinarius) at the Institute of International Relations, Faculty of Journalism and Political Science, University of Warsaw.

Areas of Expertise and Research Interests

Modern history of East, South and Central Asian states; domestic and foreign policy of China and Japan; international relations in the Far East and the Asia-Pacific region.

Teaching

Chinese Foreign Policy, Japanese Foreign Policy, History and Civilization of the Far East, International Relations in the Asia-Pacific Region.

Seminar Themes

Domestic and foreign policy of China (the PRC, Taiwan, Hong Kong SAR, Macau); China and Japan in international relations (regional, continental and global relations), China and Japan’s relations with other countries. International Relations in Asia (North-East, South-East, South and Central Asia). History and civilization of East Asia. The European Union and Poland’s presence in Asia.

Major Publications

 • Wahadło czyli stosunki polityczne PRL-ChRL (The Pendulum – Political Relations Between the People’s Republic of China and the People’s Republic of Poland) pp. 11-64 in: B. Góralczyk (ed.), Polska – Chiny, Wczoraj, dziś jutro (Poland – China, Yesterday, Today, Tomorrow), Wyd. Adam Marszałek. Toruń 2009
 • ChRL a wydarzenia październikowe 1956 r. w Polsce. Czy Chińczycy uchronili nasz kraj przed radziecka interwencja? (The PRC and the Events of October 1956 in Poland. Did the Chinese Spare our Country from the Soviet Intervention?), pp. 239- 289 in: B. Góralczyk (ed.), Polska- Chiny, Wczoraj, dziś jutro (Poland – China, Yesterday, Today, Tomorrow), Wyd. Adam Marszałek. Toruń 2009
 • Chińska Republika Ludowa wobec wydarzeń w Europie Środkowo- Wschodniej 1989 roku (The People’s Republic of China towards the 1989 Events in Central and Eastern Europe), pp. 491-511, in: Marek Jabłonowski, Stanisław Stępka, Stanisław Szumowski (eds.), Polski rok 1989. Sukcesy, zaniechania, porażki. Cześć I (The Polish Year 1989. Successes, Omissions, Failures. Part I), Wyd. ASPRA-JR Warsaw 2009
 • Dokumenty i materiały chińskie dot. wydarzeń w 1989 (Chinese Documents and Materials Concerning the Events in 1989), in: Marek Jabłonowski, Stanisław Stępka, Stanisław Szumowski (eds.), Polski rok 1989. Sukcesy, zaniechania, porażki. Cześć II (The Polish Year 1989. Successes, Omissions, Failures. Part II), Wyd. ASPRA-JR Warsaw 2009
 • Dokumenty ChRL a misje pokojowe ONZ (Documents of the PRC and United Nations Peacekeeping Missions), [jointly with Piotr Szafraniec]. Stosunki Międzynarodowe – International Relations No. 1-2 (Vol. 35). 2008 pp. 83-101
 • Wstęp: W kraju nad Jangcy – refleksje po półwieczu do ksiązki Pawła Jasienicy Kraj nad Jangcy (Introduction: In the Land on the Yangtze River – Reflections on the Book ‘The Land on the Yangtze River’ by Paweł Jasienia a Half-Century Later), pp. 4-11, Warsaw 2008, Wyd. Prószyński i S-ka
 • Stosunki chińsko- japońskie na nowym etapie (Sino-Japanese Relations in the New Phase), pp. 189-207, in: K. Gawlikowski and M. Ławacz (eds.), „Japonia na początku XXI wieku: polityka, gospodarka, społeczeństwo i stosunki z Polską’ (Japan at the Beginning of the 21st Century: Politics, Economy, Society and Relations with Poland). Wydawnictwo Adam. Marszałek. Toruń 2008
 • Rozwiązywanie sporów granicznych pomiędzy Chinami a państwami Azji Centralnej (Resolving Border Disputes Between China and the States of Central Asia), pp. 335-352, in: Bartosz Bojarczyk and Agata Ziętek (eds.), Sytuacja geostrategiczne w Azji Centralnej na początku XXI (Geostrategic Situation in Central Asia at the Beginning of the 21st Century), UMCS Lublin 2008 r.
 • Confucianism under the circumstances of modernization [jointly with Justyna Szczudlik], pp. 11-18, in: Adam w Jelonek, Bogdan S. Zemanek (eds.), Confucianism Tradition. Towards the New Century. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Cracow 2008
 • Chiny – Ameryka Łacińska. Stan stosunków, szanse i wyzwania na progu XXI wieku (China – Latin America. Relations Status, Opportunities and Challenges on the Threshold of the 21st Century), pp. 99-117, in: M. F. Gawrycki, Ameryka Łacińska w regionie Azji i Pacyfiku (Latin America in the Asia-Pacific Region), Toruń 2007.Wydawnictwo Adam Marszałek
 • Parlament Chińskiej Republiki Ludowej (The Parliament of the People’s Republic of China), [jointly with Wojciech Jakóbiec], in the series „Systemy konstytucyjne państw świata” (Constitutional Systems in the World), published by Wydawnictwa Sejmowego. Warsaw October 2008, p. 61
 • The Polish October 1956 in World Politics. Edited by Jan Rowiński (in cooperation with Tytus Jaskułowski). Translation Jean- Jaques Granas. The Polish Institute of International Affairs. Warsaw 2007.
 • Spór o Archipelag Paracelski na Morzu Południowo-Chińskim pomiędzy Chinami a Wietnamem (The Dispute over the Paracel Archipelago in the South China Sea between China and Vietnam), pp. 285- 307, in: Morze w cywilizacji, kulturze i stosunkach międzynarodowych. (Sea in Civilization, Culture and International Relations) Red. E. Haliżak, Wiesław Lizak, Leonard Łukaszu, Eugeniusz Śliwka SVD. Wydawnictwo Morskie. Warszawa- Pieniężno 2006 ss.413
 • Polska – Chiny. Karty z dziejów wzajemnych stosunków (Poland – China. Cards in the History of Mutual Relations), pp. 864-890, in: Stosunki Międzynarodowe w XXI wieku. Księga jubileuszowa z okazji 30lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (International Relations in the 21st Century. A Jubilee Book to Celebrate the 30th Anniversary of the Institute of International Relations at Warsaw University); Editors: E. Haliżąk R. Kuźniar, G. Michałowska, S. Parzymies, J. Symonides, R. Zięba. Wydawnictwo Scholar, Warsaw 2006 (1118 pages);
 • Chiny – Ameryka Łacińska: szanse i wyzwania na progu XXI w. (China – Latin America: Opportunities and Challenges on the Threshold of the 21st Century), pp. 99-117 in: M .F. Gawrycki (ed.), Ameryka Łacińska w regionie Azji i Pacyfiku (Latin America in the Asia-Pacific Region), Wyd. Adam Marszałek. Toruń 2007
 • Stosunki Chin z Ameryką Łacińską (China’s Relations with Latin America), in: M. F. Gawrycki, Ameryka Łacińska we współczesnym świecie (Latin America in the Contemporary World), Wyd. UW, Warsaw 2006;
 • Polski październik 1956 r. w polityce światowej (The Polish October 1956 in World Politics), [collective work], edited by Jan Rowiński (in cooperation with Tytus Jaskułowski). Foreword. The Polish Institute of International Affairs. Warsaw 2006;
 • System Konstytucyjny Chińskiej Republiki Ludowej (The Constitutional System of the People’s Republic of China). [jointly with Wojciech Jakóbiec], in the series „Systemy konstytucyjne państw świata” (Constitutional Systems in the World), published by Wydawnictwa Sejmowego. Warsaw 2006 (98 pages).
 • China and CFSP of the EU, in: Katarzyna Żukrowska (ed.), Europe and Complex Security Issues, The Knowledge and Innovation Institute, Warsaw 2005;
 • Indochiny w strategii politycznej Chińskiej Republiki Ludowej w końcowej fazie “zimnej wojny” (Indochina in the Political Strategy of the People’s Republic of China in the Final Phase of the Cold War), [jointly with Piotr Szafraniec), “Studia Międzynarodowe” 2005, No. 3-4;
 • Debaty wokół chińskiej teorii stosunków międzynarodowych (Debates around the Chinese Theory of International Relations), [jointly with Aleksandra Kołodziejczyk]. “Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2005, No. 3-4;
 • Spory graniczne i konflikty terytorialne w Azji Wschodniej na progu XXI w. (Border Disputes and Territorial Conflicts in East Asia on the Threshold of the 21st Century), pp. 123-160; in: K. Gawlikowski, M. Ławacz (eds.), Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. Stosunki międzynarodowe i gospodarcze. Studia i szkice (East Asia at the Turn of the 21st Century. International and Economic Relations. Studies and Sketches), the Institute of Political Studies at the Polish Academy of Sciences. Wydawnictwo TRIO, Warsaw 2004;
 • Półwysep Koreański w polityce Chin; Stosunki ChRL z KRL-D i Republiką Korei (The Korean Peninsula in the Policy of China; The PRC’s Relations with the DPRK and the Republic of Korea), pp. 26-54, in: K Gawlikowski, M. Ławacz (eds.), Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. Stosunki międzynarodowe i gospodarcze. Studia i szkice (East Asia at the Turn of the 21st Century. International and Economic Relations. Studies and Sketches), the Institute of Political Studies at the Polish Academy of Sciences. Wydawnictwo TRIO, Warsaw 2004;
 • Losy diaspory żydowskiej w Chinach i jej polskie ślady (The Story of the Jewish Diaspora in China and Its Polish Traces), “Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2004, No. 3-4 / 2004;
 • Między klęską “wielkiego skoku” a tragedią “wielkiej proletariackiej rewolucji kulturalnej” Mao Zedong i Deng Xiaoping w latach 1961-1965 (Between the Disaster of the ‘Great Leap Forward’ and the Tragedy of the ‘Great Proletarian Cultural Revolution’, Mao Zedong and Deng Xiaoping in the Years 1961-1965), in: Piotr Czachorowski and Rafał Ożarowski (eds.), Stosunki międzynarodowe. Historia – Regiony – Polityka. Księga jubileuszowa z okazji 65 rocznicy urodzin prof. dr hab. Marka Malinowskiego (International Relations. History – Regions – Politics. A Jubilee Book to Celebrate the 65th Anniversary of Professor Marek Malinowski), The Institute of Political Science at the University of Gdańsk, Wydawnictwo Askon, Warsaw 2004;
 • Ośrodki badań polityki światowej i stosunków międzynarodowych w Chińskiej Republice Ludowej (Research Centres for World Politics and International Relations in the People’s Republic of China), “Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2003, No. 1-2;
 • Chiny wobec wydarzeń 11 września 2001 roku: wyzwania, zagrożenia, szanse i wybory (China Towads the Events of 11 September 2001: Challenges, Threats, Opportunities and Choices), pp. 133-168, in: K. Gawlikowski (ed.), Chiny. Rozwój społeczeństwa i państwa na przełomie XX i XXI wieku (China. The development of Society and State at the Turn of the 21st Century). The Institute of Political Studies at the Polish Academy of Sciences. Wyd. Trio 2002
 • Facebook
 • Twitter