Categories Navigation Menu

Prof. Ryszard Zięba

Prof. Ryszard Zięba
Professor Ordinarius - Jean Monnet Chair
Section of History and Theory of International Relations
rzieba@uw.edu.pl

About

A graduate of the Institute of Political Science (1973); Ph.D. in Political Science (1978); D.Litt. in Political Science (1998); Professor Extraordinarius at University of Warsaw (2000); Professor of Humanities in Political Science (2002); Professor Ordinarius (2004); Jean Monnet Chair since 2008.

Head of PhD Studies Programme, Faculty of Journalism and Political Science, University of Warsaw; Head of the Department of History and Theory of International Relations at the Institute of International Relations, Faculty of Journalism and Political Science, University of Warsaw; in the years 1978-1981 Vice-Director of the Institute; Member of the Advisory Board at the Chair of European Studies, Faculty of Journalism and Political Science, University of Warsaw; Member of the National Committee for Cooperation with the International Political Science Association (IPSA), Division I Social Sciences of the Polish Academy of Sciences; Expert at the State Accreditation Committee. Expert at the State Accreditation Committee. Member of the Commission of National Security Strategic Review established by the President of the Republic of Poland.

Professor Ryszard Zięba was also a Member of the Steering Committee of the Standing Group on International Relations at the European Consortium for Political Research (1997-2004), Polish Affairs Coordinator at the Central and East European International Studies Association (1996-2006), and a Member of the Board of the Polish Association of Political Science (2004-2007). He was a Visiting Professor at the University of Zagreb (1980, 1982, 1984), the George Washington University in Washington, DC (1994/1995) and at the Western European Union Institute for Security Studies in Paris (2000).

Areas of Expertise and Research Interests

International security, foreign and security policies of Poland, and Central and Eastern European states, European integration, theories of security, foreign policy and international relations.

Teaching

International Political Relations, Poland’s Foreign Policy, European Security, EU’s Common Security and Defence Policy, Foreign Policy Analysis, Theory of International Relations, Theories of National and International Security

Seminar Themes

Security studies: traditional and contemporary challenges and threats to state security and international security. International disputes, conflicts and crises e.g.: Ukrainian, Afghan, Iraqi, Syrian, Middle Eastern, Iranian, North Korean, conflicts in Africa. Preventive diplomacy and crisis management. Armaments, arms control and disarmament. Non-military aspects of security: economic, energy, ecological, social, humanitarian, etc.

Foreign and security policy of Poland, neighbouring states, and powers (USA, Russia, Great Britain, France, Germany, China, India, Brazil) and the European Union. Roles of institutions in shaping international order (roles of the UN, NATO, the EU, OSCE, CIS, G-7/8, BRICS, and regional groupings).

European integration process. European Union’s external policies: commercial, development,  foreign, security and defence policy. Poland within the EU.

New trends in the theory of international relations.

Major Publications

 • Polityka zagraniczna Polski w zmieniającym się ładzie międzynarodowym: wybrane problemy, (eds.) Ryszard Zięba, Tomasz Pawłuszko, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2016;
 • Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych, (eds.) Ryszard Zięba, Stanisław Bieleń, Justyna Zając, Wydawnictwo WDiNP UW, Warszawa 2015;
 • Polityka zagraniczna Polski w strefie euroatlantyckiej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013;
 • „International roles of the European Union”, in Rocznik Integracji Europejskiej, (Faculty of Political Science and Journalism, Adam Mickiewicz University),  No.6/2012, pp. 63–78;International roles of the EU
 • Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie [Main Directions of Poland’s Foreign Policy after the Cold War], Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010;
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie [International Security after the Cold War], ed. by, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010;
 • Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej [Common Foreign and Security Policy of the European Union], Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007;
 • Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony [European Security and Defence Policy], Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005;
 • Polska w stosunkach międzynarodowych 1945–1989 [Poland in International Relations 1945–1989], co-author Justyna Zając, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005;
 • Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa [Theory of State Foreign Policy: An Introduction], ed. by, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004;
 • Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego: koncepcje – struktury – funkcjonowanie [Institutionalization of European Security: Concepts – Structures – Functioning], four editions, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1999-2004; in 2000 the book received the Award of the Minister of National Education);
 • Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych [The Europen Union as an Actor of International Relations], Wydawnictwo Naukowe Scholar,Warszawa 2003;
 • Europejska Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony [European Security and Defence Identity], Wydawnictwo Naukowe Scholar,Warszawa 2000.

More publications see: https://uw.academia.edu/RyszardZi%C4%99ba

 • Facebook
 • Twitter