Categories Navigation Menu

Prof. Stanisław Bieleń

Prof. Stanisław Bieleń
Professor Ordinarius
Section of History and Theory of International Relations

About

D.Litt. in Political Science, specialization: international relations. Employed at the Institute of International Relations since 1976. In the years 1984-1987 and 2002-2008 Vice-Director of the Institute of International Relations. Between 1993 and 1999, and since 2008 – Vice-Dean of the Faculty of Journalism and Political Science; in 1999-2002, Senator of the University of Warsaw. Since 1999, editor-in-chief of the journal Stosunki Międzynarodowe – International Relations.

Areas of Expertise and Research Interests

 

Issues of identity and identification of interests in international relations, interests and foreign policy of Russia, role of superpowers in the post-Cold War world, strategies and styles in international negotiations

Teaching

International political relations, International negotiations, Russian foreign policy, Foreign policy of superpowers, Poland’s Eastern policy.

Seminar Themes

Poland’s Eastern policy. The ‘Eastern Partnership’ and the eastern dimension of the European Neighbourhood Policy. International identity of the Russian Federation. Russian foreign policy. Russia’s interests in the ‘near abroad’ area. Russia-EU relations. Russia’s international roles. Perception of Russia in an international environment. Rivalry of superpowers in the post-Soviet sphere. Geopolitics and globalization. Issues concerning international political relations. Strategies and negotiation styles in international relations.

Major Publications

1.  Monografie:

 

Brytyjska nauka o stosunkach międzynarodowych, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, Warszawa 1986, s. 215.

– Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2006, s. 421.

Polityka w stosunkach międzynarodowych, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010, s. 285.

Negocjacje w stosunkach międzynarodowych, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2013, s. 417.

 

2.  Prace zbiorowe pod redakcją:

 

–          Regiony graniczne. Współzależności i współpraca, Polska Rada Badań Pokoju, Warszawa 1993, s.167.

–          Polska – Rosja. Czas przewartościowań, Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1995, s.167.

–          Nowe role mocarstw (współredakcja: Bogusław Mrozek), Wydawnictwo Książkowe „Linia”, Warszawa 1996, s. 164.

–          Patrząc na Wschód. Z problematyki polityki wschodniej III RP, Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997, s. 210.

–          Nowa tożsamość Niemiec i Rosji w stosunkach międzynarodowych (współredakcja:  Witold M. Góralski), Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 1999, s. 228.

–          Historia. Stosunki Międzynarodowe. Amerykanistyka. Księga Jubileuszowa na 65-lecie Profesora Wiesława Dobrzyckiego, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2001, s. 591.

–          Polska w stosunkach międzynarodowych, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2007, s. 236.

–          Polityka zagraniczna Rosji (współredakcja: Maciej Raś), Difin, Warszawa 2008, s. 218.

–          Rosja w okresie prezydentury Władimira Putina (współredakcja: Alicja Stępień-Kuczyńska), Wydawnictwo Adam Marszałek, Łódź-Warszawa-Toruń 2008, s. 400.

–          Stosunki Rosji z Unią Europejską. Otnoszenija Rossiji z Jewrosojuzom (współredakcja: Konstantin Chudoliej), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 314.

–          Rosja – refleksje o transformacji (współredakcja: Andrzej Skrzypek), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010, s. 292.

–          Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO i do Unii Europejskiej. Problemy tożsamości i adaptacji, Difin SA, Warszawa 2010, s. 450.

–         Wizerunki międzynarodowe Rosji, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2011, s.  304.

–         Poland’s  Foreign Policy in the 21st Century, Translated by Nyegosh Dube, Difin SA, Warszawa 2011, s. 462.

–          Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskich, (współredakcja: Andrzej Skrzypek),   Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Warszawa 2012, s. 222.

Rosja w procesach globalizacji, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Warszawa 2013, s. 348.

–         „Stosunki Międzynarodowe/International Relations”  tomy 21-48, 2000- 2013.

 

3.  Opracowania dokumentów:

 

–          Prawo w stosunkach międzynarodowych. Wybór dokumentów, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Warszawa 1996, s. 412.

–          Prawo w stosunkach międzynarodowych. Wybór dokumentów, wydanie II, poprawione i uzupełnione, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Warszawa 1998, s. 500.

–          Prawo w stosunkach międzynarodowych. Wybór dokumentów, wydanie III, zmienione i uzupełnione, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Fundacja Studiów Międzynarodowych, Warszawa 2004, s. 640.

 

4.  Fragmenty opracowań zbiorowych:

– Zestaw 24 haseł: Akt Chapultepec,    Akt Contadory, Appeasement, Deklaracja ONZ o prawie narodów do pokoju, Dekret o pokoju, Disengagement, GreenpeaceGrupa z Contadory, Iustitia et Pax, Jana Pawła II filozofia pokoju, Manifest Pokoju, Modus vivendi, Pacem in terris, Plan Edena, Plan Gaitskella, Populorum progressio, Równowaga sił, Status quo, Światowy Dzień Pokoju, Światowe festiwale młodzieży i studentów, Torgau, Watykańska działalność na rzecz pokoju, Wychowanie dla pokoju, Zimna wojna, w: Leksykon Pokoju, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1987.

– Międzynarodowy ład polityczny jako funkcja równowagi sił w stosunkach Wschód-Zachód,   w: Józef Kukułka (red.), Problemy międzynarodowego ładu pokojowego, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, Warszawa 1987, s. 48-74.

– Proces instytucjonalizacji międzynarodowych stosunków politycznych,   w: Józef Kukułka (red.), Zmienność i instytucjonalizacja stosunków międzynarodowych,  Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988, s. 33-49.

– Podejścia teoretyczne w brytyjskiej nauce o stosunkach międzynarodowych, Tamże, s. 318-334.

Dezideologizacja polityki zagranicznej ZSRR i państw Europy Środkowo-Wschodniej, w:  Józef Kukułka (red.), Polska a nowa Europa, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 1991, s. 33-49.

– Internacjonalizacja polityki państw,   w: Józef Kukułka (red.),  Internacjonalizacja życia narodów i państw, Instytut Stosunków Międzynarodowych UW, Warszawa 1991, s. 65-77.

– Badania pokoju w Wielkiej Brytanii, w: Józef Kukułka (red.), Pokój w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1991, s. 23-32.

– Socjologiczne ujęcie pokoju, Tamże, s. 97-108.

– Polityczne środki i sposoby ochrony pokoju międzynarodowego,   Tamże, s. 321-331.

– ZSRR – wielka niewiadoma,   w: Roman Kuźniar (red.), Krajobraz po transformacji. Środowisko międzynarodowe Polski lat dziewięćdziesiątych, Dom Wydawniczy i Handlowy ELIPSA, Warszawa 1992, s. 75-95.

– Poland’s  Chances and Possibilities in Shaping a New Political Order in Europe,   w: Ziemowit Jacek Pietraś, Marek Pietraś (eds), Transnational Future of Europe, Maria Curie-Sklodowska University Press, Lublin 1992, s. 498-508.

– Polityka zagraniczna a racja stanu,   w:  Józef Kukułka, Ryszard Zięba (red.), Polityka zagraniczna państwa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1992, s. 173-190.

– The Soviet Union as an Element of Poland’s  International Milieu,   w: Jerzy Hausner, Tadeusz Klementewicz (eds), The Protracted Death-Agony of Real Socialism. Political Mechanisms of Societal Life in Poland in the 1980’s,   Institute of Political Studies, Polish Academy of Sciences, Warsaw 1992, s. 217-226.

– Pozycja i role Polski w środowisku międzynarodowym,    w: Edward Haliżak, Marek Tabor (red.), Polska w środowisku międzynarodowym. Problemy współzależności, Dom Wydawniczy i Handlowy ELIPSA, Warszawa 1993, s. 241-258.

– Powstanie Wspólnoty Niepodległych Państw,   w: Eugeniusz Zieliński (red.), Przeobrażenia ustrojowe w republikach dawnego ZSRR, Dom Wydawniczy i Handlowy ELIPSA, Warszawa 1993, s. 249-268.

– Die polnische Staatsräson. Anfang der neunzinger Jahre,   w: Konstanty Adam Wojtaszczyk (Hrsg.), Transformationsprozesse in Polen, Dom Wydawniczy i Handlowy ELIPSA, Warszawa 1993, s. 76-84.

– Bałtycka strefa bezpieczeństwa regionalnego,   w: Stanisław Bieleń (red.), Regiony graniczne. Współzależności  i współpraca, Polska Rada Badań Pokoju, Warszawa 1993, s.143-155.

– Erozja starego systemu bezpieczeństwa, w: Józef Kukułka (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe w Europie Środkowej po zimnej wojnie, Wydawnictwo: Agencja SCHOLAR, Warszawa 1994, s.13-22.

– Przewartościowania struktury i koncepcji bezpieczeństwa,   Tamże, s. 23-31.

– Polaryzacja w praktyce i teorii stosunków międzynarodowych po II wojnie światowej, w: Historia. Polityka. Stosunki Międzynarodowe. Księga jubileuszowa na 65-lecie Profesora Józefa Kukułki, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 1994, s. 33-43.

– Negocjacje międzynarodowe jako przedmiot zainteresowań badawczych,   w: Między polityką a historią. Księga pamiątkowa na 65-lecie Profesora Zygmunta Hemmerlinga, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 1995, s. 247-254.

– Oczekiwania Polski wobec Rosji,   w: Stanisław Bieleń (red.), Polska – Rosja. Czas przewartościowań, Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1995, s. 31-51.

– Sfery wpływów w stosunkach międzynarodowych,   w: Filozofia. Polityka. Stosunki Międzynarodowe. Księga jubileuszowa na 70-lecie Profesora Leszka Kasprzyka, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 1995, s. 21-28.

– Podmiotowy aspekt równowagi międzynarodowej,   w: Stosunki Międzynarodowe i Polityka. Wyzwania końca stulecia. Księga jubileuszowa na 65-lecie Profesora Bogusława Mrozka, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 1995, s. 25-35.

– Budowa nowego sąsiedztwa Polski z Niemcami i Rosją,  w: Michał Dobroczyński (red.), Niemcy – Polska – Rosja. Bezpieczeństwo europejskie i współpraca społeczeństw,   Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1996,  s. 45-58 (także w wersji niemieckiej i rosyjskiej).

– Ciągłość i zmiana ról międzynarodowych Rosji, w: Bogusław Mrozek, Stanisław Bieleń (red.), Nowe role mocarstw, Wydawnictwo Książkowe „Linia”, Warszawa 1996, s. 39-61.

– Rosyjskie interesy bezpieczeństwa w Europie Środkowej, w: Davis B. Bobrow, Edward Haliżak, Ryszard Zięba (red.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 1997, s. 229-244.

– Kierunki polityki wschodniej III Rzeczypospolitej, w: Stanisław Bieleń (red.) Patrząc na Wschód. Z problematyki polityki wschodniej III RP, Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997, s. 11-46.

– Eastern Policy of the Third Republic of Poland, w: Konstanty Adam Wojtaszczyk (ed.), Poland: Government and Politics, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 1997, s. 208-223.

– Andrzej Drawicz – rzecznik zbliżenia dwu państw i narodów, w: Michał Dobroczyński (red.), Polacy i Rosjanie. Czynniki zbliżenia, Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa-Toruń 1998, s. 9-36.

– Uwarunkowania charakteru stosunków polsko-rosyjskich, w: Michał Dobroczyński (red.), Państwa „Trójkąta” wobec Rosji, Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1999, s. 95-118.

– Geopolityczne uwarunkowania interesów Rosji, w: Państwo- Demokracja – Samorząd. Księga Jubileuszowa na 65-lecie Profesora Eugeniusza Zielińskiego, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 1999, s. 319-338.

– Geopolityczne uwarunkowania nowej tożsamości Rosji, w: Stanisław Bieleń, Witold M. Góralski (red.), Nowa tożsamość Niemiec i Rosji w stosunkach międzynarodowych,  Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 1999, s. 73-96.

– Poland’s Place in International Relations, w: Konstanty Adam Wojtaszczyk (ed.), Poland in Transition, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warsaw 1999, s. 129-148.

– Wschodnie kierunki polityki polskiej: Rosja, Ukraina i Białoruś, w: Adam Bromke, Władysław Tybura (red.), Polska u progu XXI wieku, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Warszawa 2000, s. 49-76.

– Rosja w poszukiwaniu demokratycznej tożsamości, w: Alicja Stępień-Kuczyńska, Janusz Adamowski (red.), Szkice o Rosji, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Łódź-Warszawa 2000, s. 21-40.

– Stosunki izraelsko-polskie, w: Konstanty Adam Wojtaszczyk (red.), Współczesny Izrael, Fundacja EUROPEA, Warszawa 2001, s. 80-105.

– Północnoamerykański styl negocjacji, w: Historia. Stosunki Międzynarodowe. Amerykanistyka. Księga Jubileuszowa na 65-lecie Profesora Wiesława Dobrzyckiego, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2001, s. 51-72.

– O pojmowaniu równowagi sił w stosunkach międzynarodowych, w: Polska-Niemcy. Nadzieja i zaufanie. Księga Jubileuszowa na 80-lecie Urodzin Profesora Mieczysława Tomali, Fundacja POLITEJA, Warszawa 2002, s. 109-126.

– Polityka zagraniczna Rosji, w: Janusz Adamowski, Andrzej Skrzypek (red.), Federacja Rosyjska 1991-2001, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2002, s. 253-338.

– Społeczeństwa państw Europy Środkowej i Wschodniej, w: Konstanty Adam Wojtaszczyk, Polska-Unia Europejska, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2003, s. 315-344.

– Przywództwo globalne Stanów Zjednoczonych Ameryki, w: Edward Haliżak, Roman Kuźniar (red.), Prawo, instytucje i polityka w procesie globalizacji. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Symonidesowi, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2003, s. 408-426.

– Suwerenność państw i integracja europejska – wpływy i zależności, w: Grażyna Michałowska (red.), Integracja europejska – Instytucje – Polityka – Prawo, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2003, s. 39-59.

– Rosja wobec instytucjonalizacji współpracy międzynarodowej w Europie, w:  Stanisław Parzymies, Ryszard Zięba (red.), Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy międzynarodowej w Europie, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2004, s. 122-145.

– Tożsamość i interesy narodowe w procesach identyfikacji międzynarodowej państw, w: Roman Kuźniar (red.),  Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 518-540.

– Stosunki polsko-rosyjskie a aktywność Polski w Unii Europejskiej, w: Michał Dobroczyński (red.), Wschód jako partner Unii Europejskiej, Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s.  65-81.

– Państwa upadłe, w: Janusz Symonides (red.), Organizacja Narodów Zjednoczonych – bilans i perspektywy, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2006, s. 622-639.

– Polityka w stosunkach międzynarodowych, w: E. Haliżak i in. (red.), Stosunki międzynarodowe w XXI wieku. Księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2006, s. 954-983.

– Międzynarodowe stosunki polityczne, w: Konstanty A. Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski (red.), Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR,  Warszawa 2007, s. 786-809.

– Pozycja geopolityczna Polski, w: Stanisław Bieleń (red.), Polska w stosunkach międzynarodowych, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2007, s. 15-32.

– Rosyjskie paradoksy, w: Mirosław Karwat (red.), Paradoksy polityki, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2007, s. 406-425.

– Identyfikacja Rosji w stosunkach międzynarodowych, w: Stanisław Bieleń, Maciej Raś (red.), Polityka zagraniczna Rosji, Centrum Doradztwa i Informacji  Difin, Warszawa 2008, s. 13-46.

– Powrót Rosji do gry wielkomocarstwowej, w: Alicja Stępień-Kuczyńska, Stanisław Bieleń (red.), Rosja w okresie prezydentury Władimira Putina, Wydawnictwo Adam Marszałek, Łódź-Warszawa-Toruń 2008, s. 229-256.

– Tożsamość europejska Rosji – związki i różnice cywilizacyjno-kulturowe, w: Stanisław Bieleń, Konstantin Chudoliej (red.), Stosunki Rosji z Unią Europejską. Otnoszenija Rossiji z Jewrosojuzom, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s.  11-35.

– Stosunki Unia Europejska-Rosja, w: Stanisław Parzymies (red.), Dyplomacja czy siła?  Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2009, s. 212-236.

– Państwa w stanie kryzysu i upadku?, w: Mirosław Sułek, Janusz Symonides (red.), Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 45-64.

– Postimperializm-neoimperializm-transimperializm: próba oceny rosyjskiej polityki zagranicznej, w: Stanisław Bieleń, Andrzej Skrzypek (red.), Rosja – refleksje o transformacji, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010, s. 235-265.

– Polska między Niemcami a Rosją – determinizm czy pluralizm geopolityczny?, w: Stanisław Bieleń (red.), Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO i do Unii Europejskiej. Problemy tożsamości i adaptacji, Difin SA, Warszawa 2010, s. 268-287.

–   Nowa dynamika geopolitycznej fragmentacji porządku międzynarodowego, w: Janusz Symonides (red.), Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010, s. 21-42.

– Oblicza imperializmu rosyjskiego, w: Adriana Dudek, Renata Mazur (red.), Rosja między imperium a mocarstwem nowoczesnym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 25-38.

– Po co nam „nowa” Rosja? w: Stanisław Zawiśliński, Trudne łatwe czasy. Rozmowy z humanistami, Wydawnictwo „Skorpion”, Warszawa 2011, s. 46-62.

– Identyfikacja wizerunkowa Rosji w stosunkach międzynarodowych, w: Stanisław Bieleń (red.), Wizerunki międzynarodowe Rosji, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2011, s. 13-35.

Unia Europejska i Rosja w przestrzeni poradzieckiej – rywalizacja i współpraca, w: Joachim Diec (red.), Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata, cz. 3: Kontekst międzynarodowy, Księgarnia Akademicka, Kraków 2011, s. 221-238.

Siła motywacyjna w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej, w: Agnieszka Bryc, Agnieszka Legucka, Agata Włodkowska-Bagan (red.), Bezpieczeństwo obszaru poradzieckiego. Księga poświęcona pamięci Profesora Kazimierza Malaka, Difin, Warszawa 2011, s. 64-76.

– Poland between Germany and Russia – determinism or geopolitical pluralism? w: Stanisław Bieleń (ed.), Poland’s  Foreign Policy in the 21st Century, Translated by Nyegosh Dube, Difin SA, Warszawa 2011, s. 272-291.

– Refleksje o ładzie poznawczym i ładzie faktycznym w stosunkach międzynarodowych, w: Włodzimierz Mich, Jakub Nowak (red.), Wokół teorii stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, s. 209-227.

– Szanse na pojednanie polsko-rosyjskie w świetle wyzwań geopolitycznych, w: Stanisław Bieleń, Andrzej Skrzypek (red.), Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskich,  Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Warszawa 2012, s. 197-217.

– Rosja jako uczestnik procesów globalizacyjnych, w: S. Bieleń (red.), Rosja w procesach globalizacji, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Warszawa 2013, s. 11-32.

Erozja monocentryzmu w stosunkach międzynarodowych, w: Piotr Eberhardt (red.), Studia nad geopolityką XX wieku, „Prace Geograficzne” 2013, nr 242, s. 97-115.

 

5.  Artykuły naukowe w czasopismach:

 

– Koncepcje pokojowego współistnienia w brytyjskiej nauce o stosunkach międzynarodowych, „Sprawy Międzynarodowe”  1983, nr 1, s. 103-114.

Modele bezpieczeństwa międzynarodowego w nauce brytyjskiej, „Sprawy Międzynarodowe” 1983, nr 10, s.107-120.

Główne tendencje metodologiczne w brytyjskiej nauce o stosunkach międzynarodowych, „Studia Nauk Politycznych” 1985, nr 1, s.75-92.

Geneza i rozwój brytyjskiej nauki o stosunkach międzynarodowych, „Stosunki Międzynarodowe”  1985, t. 4, s. 93-115.

–  Kategoria „społeczności międzynarodowej”, „Stosunki Międzynarodowe” 1985, t. 5, s. 117-129.

–  Badania nad pokojem w Wielkiej Brytanii,  „Stosunki Międzynarodowe” 1987, t. 7, s. 127-134.

Wartości kulturalne w polskiej polityce zagranicznej, „Edukacja Polityczna” 1987, vol.10 (współautor: Grażyna Michałowska), s. 275-289.

Polityczne środki i sposoby ochrony pokoju międzynarodowego, „Sprawy Międzynarodowe” 1990, nr 4, s. 27-40.

–   Polska a nowy ład polityczny w Europie,  „Sprawy Międzynarodowe”1991, nr 2, s. 23-34.

–  Związek Radziecki a polska racja stanu,  „Studia i Materiały CBW UW”, Warszawa 1991, z. 11.

Demokratyzacja stosunków sąsiedzkich państw Europy Środkowo-Wschodniej, „Sprawy Międzynarodowe” 1991, nr 5, s. 21-36.

–  Socjologiczne ujęcie pokoju, „Sprawy Międzynarodowe”  1991, nr 7-8, s. 117-126.

–  Polityka zagraniczna a racja stanu, „Sprawy Międzynarodowe”  1992, nr 3, s. 7-20.

Internacjonalizacja polityki państw, „Stosunki Międzynarodowe”  1992, t.14, s. 87-102.

–  Wizje przyszłego rozwoju Europy,  „Stosunki Międzynarodowe” 1992, t. 15, s. 11-27.

–  Polityczna transformacja państw postradzieckich, „Studia i Materiały CBW UW” 1992, z. 29.

–  Sojusze międzynarodowe,  „Stosunki Międzynarodowe” 1992, t. 16, s. 25-36.

–   Rosyjskie strategie międzynarodowe,  „Polityka Wschodnia” 1993, nr 1, s. 9-30.

–     Koncepcja stosunku sił,  „Polityka Wschodnia” 1994, nr 2, s. 97-112.

–   Poland’s  Expectations Towards Russia,  ,,Polish Political Science Yearbook  1994”, Lublin 1994, s. 183-192.

–  Państwa buforowe w stosunkach międzynarodowych,  „Stosunki Międzynarodowe” 1995, t.17, s. 9-20.

–     Pytania o rację stanu, „Stosunki Międzynarodowe” 1996, t. 18, s. 35-47.

–  Uwarunkowania przystąpienia Polski do NATO, „Studia Europejskie” 1997, nr 1, s. 117-134.

Przewartościowania prawa narodów do samostanowienia, „Stosunki Międzynarodowe”  1998, t. 19, s. 9-28.

– Ukraina a Rosja – niezależność i dominacja, „Polityka Wschodnia”  1998, nr 1, s. 7- 30.

– Polska a perspektywy Europy Środkowej i Wschodniej, „Studia Europejskie” 1998, nr 3, s. 63-84.

– Polska w świecie na przełomie stuleci, „Stosunki Międzynarodowe” 1999, t. 20, s. 35–52.

– Rosja w kryzysie, „Polityka Wschodnia” 1999, nr 2, s. 27-50.

– Orientacje ideowo-programowe w rosyjskiej polityce zagranicznej, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations”  2000, t. 22, nr 3-4, s. 51-69.

– Suwerenność państw w stosunkach międzynarodowych – zarys ewolucji, „Świat i Polityka” 2002, nr 1-2, s. 9-30.

– Szkice z historii dyplomacji – od starożytności do renesansu, „Świat i Polityka” 2002, nr 3-4, s. 35-52.

– Specyfika negocjacji w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, „Przegląd Europejski” 2002, nr 2, s. 70-91.

– Prawne ujęcie negocjacji międzynarodowych, „Świat i Polityka”  2003, nr 1-2, s. 33-52.

– Problemy identyfikacji nowej Rosji, „Polityka Wschodnia”  2004, nr 1-2, s. 57-79.

– Paradoksy polskiej polityki zagranicznej, „Studia Europejskie” 2004, nr 2, s. 9-30.

– Identity Problems in the New Russia, ,,The Polish Foreign Affairs Digest”  2005, t. 5, nr 1, s. 103-126.

– Kierunki i priorytety polityki zagranicznej Rosji, ,,Przegląd Europejski” 2005, nr 2, s. 30-50.

– Dziedzictwo mocarstwowe i imperialne Rosji, „Polityka Wschodnia”  2005, nr 1-2, s. 57-79.

– Paradoxes in the perception of contemporary Russia, “Lithuanian Foreign Policy Review” 2007, vol. 19, s. 69-90.

– Self-Determination in the Contemporary World, “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” Sectio K Politologia, vol. XV, 2008, s. 7-28.

– Deficyt realizmu w polskiej polityce zagranicznej, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations” 2008, nr 3-4, s. 9-30.

– Rosja we współczesnym świecie, „Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych”  2009, nr 2, s. 5-26.

– Geopolityczne myślenie o ładzie międzynarodowym, „Przegląd Geopolityczny” 2009, t. 1, s. 27-46.

– Adama Bromke wkład w rozumienie stosunków międzynarodowych, „Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych”  2010, nr 3, s. 17-31.

La géopolitique polonaise en question, „Annuaire français de relations internationales” 2011, vol. XII, s. 307-319.

– O polskiej polityce wschodniej – aspekty poznawcze i praktyczne, „Polityka Wschodnia” 2012, nr 1, s. 11-33.

– The possibility of reconciliation in Polish-Russian relations, „Lithuanian Foreign Policy Review”  2012, vol. 27, s. 11-34.

– Trialog niemiecko-polsko-rosyjski, czyli o idei „trójkąta kaliningradzkiego”, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”  2012, t. 12, nr 2 (64), s. 5-27.

Russian relations: Know the neighbor, „Warsaw Business Journal, January 9-15, 2012.

– Cechy i zasady prawne negocjacji międzynarodowych, „e-Politikon”. Kwartalnik Politologiczny OAP UW”  2013, nr 6, s. 249-280, http://www.epolitikon.pl/

– Identyfikacja mocarstwowa Rosji, „Polityka Wschodnia”  2013, nr 1, s. 17-29.

The chances of reconciliation between Poland and Russia, „Baltic Rim Economies (BRE), Quarterly Review”, 23 May 2013, Issue no. 3.
6. Recenzje:

 

– Paul R. Viotti, Mark V. Kauppi, International  Relations Theory. Realism, Pluralism, Globalism, Macmillan Publishing Company, New York 1987, s. 613. ,,Stosunki Międzynarodowe”  1991, t. 12, s. 167-170.

– Allen Lynch, The Soviet Study of International Relations, University Press Cambridge, Cambridge 1987, s. XII, 197. ,,Stosunki Międzynarodowe”  1991, t. 13, s. 159-164.

– Peter Wallensteen (ed.), Peace Research. Achievements and Challenges, Westview Press, Boulder and London 1988, s. X, 275.,,Stosunki Międzynarodowe”1992, t. 14, s. 171-175.

– Rossija i Centralnaja Jewropa w nowych gieopoliticzeskich riealnostiach, pod red. W. Kisieliewa i L. Sziszeliny, Moskwa 1995, s. 376. „Polityka Wschodnia”  1996, nr 2, s. 141-145.

– Teresa Łoś-Nowak (red.), Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota-Mechanizmy działania-Zasięg, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997, s. 188, „Stosunki Międzynarodowe” 1999, t. 20, s. 187-188.

– Kazimierz Łastawski, Racja stanu Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa 2000, s. 237.  „Stosunki Międzynarodowe-International Relations”  2000, t. 22, nr 3-4, s. 217-221.

– Elżbieta Stadtmüller, Pożegnanie z nieufnością. Rozszerzenie NATO i UE a stosunki polsko-rosyjskie w kontekście bezpieczeństwa europejskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, s. 242. „Stosunki Międzynarodowe-International Relations”  2003, t. 28, nr 3-4, s. 247-250.

– Marek Pietraś (red.), Międzynarodowe stosunki polityczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006, s. 659, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations” 2007, nr 1-2, s. 269-273.

– Kazimierz Łastawski, Polska racja stanu po wstąpieniu do Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 259: „Stosunki Międzynarodowe-International Relations” 2009, nr 3-4, s. 287-290.

– Andrzej Gil, Tomasz Kapuśniak (red.), Polityka wschodnia Polski. Uwarunkowania. Koncepcje. Realizacja, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin-Warszawa 2009, s. 416; „Stosunki Międzynarodowe-International Relations”  2010, nr 1-2, s. 279-282.

 

  • Facebook
  • Twitter