Categories Navigation Menu

Section of History and Theory of International Relations

Section of History and Theory of International Relations

The Section of History and Theory of International Relations is one of the oldest sections in the Institute of International Relations (the Institute was established in 1976). Its creator and first head was Prof. Józef Kukułka. His students, as well as their students, are now working in the section. At present, the Section is headed by Prof. Ryszard Zięba.

The Section conducts research in the fields of broadly understood history and theory of international relations, as well as international security and the foreign policies of Poland, Russia, the USA and the EU. The Section’s employees publish the results of their research in eminent Polish and foreign journals and books.

The high quality of the Section’s employees’ research is proven by the grants and scholarships they receive: since 2008, Prof. R. Zięba has been working on a grant from the European Commission – Jean Monnet Chair on ‘The European Union in International Security System’; in 2011, Prof. Stanisław Bieleń received a grant from the Ministry of Foreign Affairs for the publication in English of the book entitled Poland’s Foreign Policy in the 21st Century, of which he is the editor; in 2012, Justyna Zając, PhD, received a prestigious grant from the National Science Centre for the research project ‘The European Union and the Mediterranean region: between a common policy and the interests of the Member States’. Most of the Section’s employees have received scholarships of the Rector of the University of Warsaw, and J. Zając, PhD, was a holder of the scholarship of the weekly Polityka ‘Zostańcie z Nami’ and the Foundation for Polish Science (FNP); the latter was also granted to Alicja Curanović, PhD.

The Section of History and Theory of International Relations conducts didactic activities on all the three levels of studies in international relations, as well as in all the other institutes of the Faulty of Journalism and Political Science, University of Warsaw. The Section’s employees conduct such key courses as: History of International Relations, International Political Relations, Poland’s Foreign Policy, International Negotiations, Theory of International Relations, Analysis of Foreign Policy.

The Section’s staff put their knowledge to use as experts in various Polish state institutions dealing with foreign and security policy. Three employees (Prof. R. Zięba, J. Zając, PhD, Agnieszka Bógdał-Brzezińska, PhD) participate in the work of the National Security Strategic Review Commission. They are also experts in international institutions: Prof. R. Zięba in the European Commission, J. Zając in the Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed.) in Barcelona. The played important roles in the organization of international and domestic academic life: Prof. R. Zięba (in 1997–2004) and J. Zając (in 2004–2010) were members of the Steering Committee Standing Group of International Relations in the European Consortium for Political Research; in 2010 J. Zając was appointed by the Minister of Science and Higher Education a member of the Council of Young Scientists and in the following year became its chairman; since 2008 Prof. Stanisław Bieleń is the Vice-Dean of the Faculty of Journalism and Political Science, University of Warsaw.

The staff organize, upon the recommendation of the IIR Scientific Board, the national Józef Kukułka Competition for the best PhD dissertation dealing with the theoretical aspects of international relations. The Chapter of the Award is chaired by Prof. R. Zięba, the Secretary being J. Zając, PhD.

LATEST BOOK PUBLICATIONS (a selection):

 • Zięba R. Polityka zagraniczna Polski w strefie euroatlantyckiej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013
 • Curanović A., The Religious Factor in Russia’s Foreign Policy, London-New York: Routledge, 2012.
 • Bieleń S. (eds), Wizerunki międzynarodowe Rosji, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2011.
 • Curanović A., Kardaś S., Rosja w WikiLeaks, Warszawa: Scholar, 2011.
 • Zięba R., Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010.
 • Zając J., Role Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2010.
 • Bieleń S., Polityka w stosunkach międzynarodowych, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2010.
 • Kaczmarski M., Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010.
 • Bieleń S. (ed.), Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO i do Unii Europejskiej. Problemy tożsamości i adaptacji, Warszawa: Difin SA, 2010.
 • Zięba R. (ed.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008.
 • Bieleń S., Raś M. (eds), Polityka zagraniczna Rosji, Warszawa: Difin, 2008.
 • Zięba R., Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007.
 • Bieleń S., Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2006.
 • Kaczmarski M., Rosja na rozdrożu. Polityka zagraniczna Władimira Putina, Warszawa: Sprawy Polityczne, 2006.
 • Zając J. (ed.), Polityka zagraniczna USA po zimnej wojnie, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005.
 • Zając J., Zięba R., Polska w stosunkach międzynarodowych 1945–1989, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005–2009.
 • Zając J. (ed.), Polska w stosunkach międzynarodowych 1945–1989: Wybór dokumentów, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2005.
 • Zając J., Partnerstwo Eurośródziemnomorskie, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2005.
 • Raś M., Ewolucja polityki zagranicznej Rosji wobec Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej w latach 1991–2001, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2005.
 • Zięba R. (ed.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004–2007.
 • Kaczmarski M., Obrona przeciwrakietowa Stanów Zjednoczonych i jej implikacje międzynarodowe, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004.
 • Zięba R., Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego: koncepcje – struktury – funkcjonowanie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 1999–2004 (four editions, in 2000 the book received the award of the Minister of National Education).
 • Zając J., Środki i metody oddziaływania USA w bliskowschodnim procesie pokojowym (1991–2000), Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2004.
 • Zięba R., Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.
 • Zając J., Polityka Unii Europejskiej w regionie śródziemnomorskim, two editions, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002, 2004.
 • Bógdał-Brzezińska A., Globalizacja polityki Stanów Zjednoczonych 1945–1949, Warszawa: ASPRA-JR, 2001.
 • Zięba R., Europejska Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2000.

Section of History and Theory of International Relations

Chairman: prof. Ryszard Zięba
room 401

 • Facebook
 • Twitter