Categories Navigation Menu

The Launch of the book “Gandhi’s Outstanding Leadership” in Poland

W dniu 22 września 2017 odbyła się w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego promocja polskiej edycji książki ambasadora Pascala Alana Nazaretha „Gandhi’s Outstanding Leadership”, zorganizowana przez Instytut Stosunków Międzynarodowych WNPISM UW oraz Ambasadę Indii w Polsce.

Promocję książki poprzedziło spotkanie prof. Marcina Pałysa, rektora UW,  z Ajayem Bisarią, ambasadorem Indii w Polsce i ambasadorem Pascalem Alanem Nazarethem oraz Krzysztofem Magierowskim, wiceministrem MSZ RP. W spotkaniu udział wzięli także dr hab. Adam Burakowski, the newly appointed Ambasador of Poland to India, dr hab. Jakub Zajączkowski, dyrektor ISM WNPiSM UW oraz dr Bogusław Zaleski, ISM UW.

Promocję książki, w której wzięli udział liczni badacze, studenci UW oraz przedstawiciele MSZ oraz dyplomaci otworzył dr Bogusław Zaleski, który moderował spotkanie. Następnie gości przywitali dr hab. Jakuba Zajączkowskiego oraz ambasador Indii, Ajay Bisaria. Obydwak zwrócili uwagę na znaczenie myśli Gandhiego w kształtowaniu tożsamości Indii i budowaniu fundamentów demokracji indyjskiej. Minister Krzysztof Magierowski zwrócił uwagę na znaczenie relacji polsko-indyjskich. Ponadto odnosząc się do koncepcji Mahatmy Gandhiego podkreślił ich istotę w kształtowaniu się ruchów niepodległościowych. Na inspirującą rolę idei Gandhiego zwrócili także uwagę profesor Maria Krzysztof Byrski, były Ambasador RP w Indiach oraz dr hab. Adam Burakowski, nowo mianowany ambasador RP w Indiach. Ambasador Pascal Alan Nazareth, zabierając głos na końcu, przedstawił główne założenia książki oraz omówił przesłank, które skłoniły go do napisania książki. Autor zwrócił uwagę, że idee i koncepcje Gandhiego wciąż odgrywają ważną rolę w życiu społecznym i politycznym w Indiach. Ponadto podkreślił rolę idei pokojowego protestu, do której później odwoływali się m.in. Martin Luther King oraz Lech Wałęsa. Po oficjalnej prezentacji książki odbyła się debata z udziałem autora, tłumaczki książki Bożeny Shaivya-Rubczyńskiej oraz publiczności.

 

On 22nd September 2017 Institute of International Relation, WNPISM UW and the Embassy of India In Poland organized an official launch of the Polish edition of the book of Pascal Alan Nazareth “Gandhi’s Outstanding Leadership”.

At the beginning the Chancellor of the University of Warsaw, Professor Marcin Pałysz welcomed Ambassador Ajay Bisaria, Minister Krzysztof Magierowski and the author of the book, Pascal Alan Nazareth during a private meeting.

The launch, attended by many scholars, diplomats, students and representatives of the Ministry of Foreign Affairs, was inaugurated by dr Bogusław Zaleski from the Institute of International Relations. Then the gathered guests were welcomed by the Professor Jakub Zajączkowski, the Director of the Institute and His Excellency Ajay Bisaria, the Ambassador of India to Poland.Minister Magierowski from polish Ministry of Foreign Affairs, the main guest of the event, underlined in his speech the importance of Polish-Indian relations and the importance of Gandhi as a person and as a leader. Minister Magierowski also talked about the importance and influence of Gandhi’s style of leadership, especially for future independence movements. After the Minster, Profesor Krzysztof Byrski, a former Ambassador to India from Poland. He talked about the inspirational role of Mahatma Gandhi, also in Poland. Dr hab. Adam Burakowski also spoke about Gandhi and Polish-Indian relations.

The author was the last one to speak. He described the inspiration for the book, and the inspiration, that Mahatma Gandhi was in his own life. He underlined the role of the peaceful protest, from which drew, among others, Martin Luther King and Lech Wałęsa. He also spoke about the importance of Gandhi’s ideals and concepts in India’s political and social life.After the official presentation of the book, a deebat with the author and the translator, Bożena Shaivya-Rubczyńska took place. The audience has the chance to ask them both questions.

  • Facebook
  • Twitter