Categories Navigation Menu

Academic Programme

Academic programme (2016/2017 edition)

First-cyle (bachelor level), full-time degree programme
Year 1
No. Modules ECTS credit (Total) Form / type of class Type of examination No. Of teaching hours Form of course Term
1 History of International Relations
Historia stosunków międzynarodowych
4 Seminar Exam 30 obligatory 1
2a Economics
Ekonomia
6 Lecture Exam 30×2 obligatory 1-2
3 Political and Economic Geography
Geografia polityczna i gospodarcza
5 Seminar Graded pass 20 obligatory 1
4 Studies on State
Nauka o państwie
5 Seminar Exam 20 obligatory 1
5 Introduction to Law
Podstawy Prawa
5 Seminar Exam 30 obligatory 1
6 Introduction to the Study of International Relations
Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych
4 Seminar Exam 30 obligatory 1
7 European Integration
Integracja europejska
4 Seminar Exam 30 obligatory 2
8 Philosophy
Filozofia
3 Seminar Graded pass 20 obligatory 2
9 General elective course
Przedmiot ogólnouniwersytecki albo przedmiot z grupy anglojęzycznych zajęć programu ERASMUS
14 Total Lecture /seminar Graded pass Min. 2×20 Elective 12
10 Foreign language
Język obcy
2×2 Seminar Pass 30×2 Elective 1-2
11 Occupational safety and health
BHP
0,5 Seminar Pass 4 (online) Obligatory 1
12 Introduction to International Protection of Intellectual Property
Podstawy ochrony własnosci intelektualnej
0,5 Lecture Pass 4 Obligatory 1
13 Sociology
Socjologia stosunków międzynarodowych
2 Seminar Graded pass 20 obligatory 1
14 Information Technologies
Technologie informacyjne
3 Workshop Graded pass 15 obligatory 2
In order to complete Year 1, 60 ECTS needed:42 ECTS – obligatory modules18 ECTS – general elective modules

 

 

Year 2
No. Modules ECTS credit (Total) Form / type of class Type of examination No. Of teaching hours Form of course Term
1a International Political Relations
Międzynarodowe stosunki polityczne
5 Lecture Exam 30 Obligatory 3
2 Public International Law
Prawo międzynarodowe publiczne
5 Seminar Exam 30 Obligatory 3
3 International Military Relations
Międzynarodowe stosunki wojskowe
5 Seminar Graded pass 30 Obligatory 4
4 Contemporary Political Systems
Współczesne systemy polityczne
4 Seminar Graded pass 20 Obligatory 4
5 International Cultural Relations
Międzynarodowe stosunki kulturalne
5 Seminar Graded pass 30 Obligatory 3
6 Demography
Demorafia
5 Seminar Graded pass 15 Obligatory 3
7 Foreign language
Język obcy
2×2 Seminar Pass 30×2 Elective 3-4
8 Economic Policy
Polityka gospodarcza
5 Seminar Graded pass 20 Obligatory 4
9 General elective course
Przedmiot ogólnouniwersytecki albo przedmiot z grupy anglojęzycznych zajęć programu ERASMUS
W sumie 12 Lecture /seminar Graded pass Min. 20 x 2 Elective 3-4
10a International Economic Relations
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
4 Lecture Exam 30 Obligatory 3
11 Statistics
Statystyka
3 seminar Graded pass 15 Obligatory 3
12 Physical Exercises
WF
3×1 Ćwiczenia Pass 90 (30×3) Elective 1-4
In order to complete Year 1, 60 ECTS needed:42 ECTS – obligatory modules18 ECTS – general elective modules

 

 

Year 3
No. Modules ECTS credit (Total) Form / type of class Type of examination No. Of teaching hours Form of course Term
1 International Protection of Intellectual Property
Międzynarodowa ochrona własności intelektualnej
5 Lecture Graded pass 20 Obligatory 5
2 International Negotiations
Negocjacje międzynarodowe
5 Lecture Exam 20 Obligatory 5
3 International Finance
Finanse międzynarodowe
5 Lecture Exam 30 Obligatory 5
4 International Organizations
Organizacje międzynarodowe
5 Lecture Exam 30 Obligatory 5
5 Foreign language exam
Exam z języka obcego
2 —- Exam Elective/ograniczony wybór/ 5
6 International Relations in the Asia-Pacific Region
SM w regionie Azji i Pacyfiku
3 Seminar Graded pass 20 Obligatory 5
8 International Relations in Europe
SM w Europie
3 Seminar Graded pass 20 Obligatory 5
9 Poland’s Foreign Policy
Polityka zagraniczna Polski
6 Seminar exam 30 Obligatory 6
10. General elective course or placement
Przedmiot ogólnouniwersytecki lub praktyka zawodowa
8 Lecture /seminar Graded pass Min. 20 Elective/swobodny wybór/ 6
11 International Relations in Africa and the Middle East
SM w Afryce i na Bliskim Wschodzie
3 seminar Graded pass 20 Obligatory 6
12 International Relations in North and South America
SM w Amerykach
3 seminar graded pass 20 Obligatory 6
13 Preparatory seminar for Final Dploma Exam+Final Diploma Exam
Exam dyplomowy
12 Seminar Pass 15×2 Elective/swobodny wybór/ 5-6
14
In order to complete Year 1, 60 ECTS needed:32 ECTS – obligatory modules28 ECTS – general elective modules

 

 


Academic programme (2015/2016 edition)

program 2015-2016


 

Academic programme (2014/2015 edition)

program 2014-2015


 

  • Facebook
  • Twitter